متن کامل پروژه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

متن کامل پروژه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
4,000 تومان

توضیحات فایل:

متن کامل پروژه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان
دانش پژوهان گرامی و دانش جویان ارجمند در این قسمت پروژه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان در قالب ورد و در ۲۰۹ صفحه آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

متن کامل پروژه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

۲۰۹ صفحه

در قالب ورد- قابل ویرایش

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ابتدایی ناحیه ۵ مشهد انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش این است که بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماری این تحقیق مدیران می‌باشند که گروه مورد بررسی ۱۰۴ نفر می‌باشند که از میان آنها ۴۰ نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند حجم نمونه برای گروه ذی نفعان ۱۲۰ نفر می‌باشد که هر دو نمونه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده بوسیله را یا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش ۲ پرسش نامه به شرح زیر می‌باشد.

۱-    پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز- بریگز که پرسشنامه هنجار شده است و برای تعیین تیپ شخصیتی توسط مدیران پاسخ داده شده است.

۲-    پرسشنامه اثر بخشی مدیر که توسط محققین ساخته شده و توسط اساتید مدیریت اجرا و تایید گردیده است که این پرسشنامه توسط گروه ذینفعان (معلمین، انجمن اولیاء، مربیان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.

روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون جداول توافقی استفاده شده است

برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتایج بدست آمده عبارتند از:

۱-    بین تیپ شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد.

۲-    مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ESTJ” هستند از اثر بخشی بالایی برخوردارند

۳-    مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ISTJ” هستند از اثر بخشی بالایی برخوردار هستند.

۴-    مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “”ESTP هستند از اثر بخشی متوسط برخورداند.

۵-    مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ISTP” هستند از اثر بخشی پایین برخورداند.

 فصل اول  

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

……………………

فصل دوم:

پیشینه تحقیق

شخصیت

تعاریف شخصیت

حوزه‌های شخصیت

ساختار

…………

فصل سوم:

توصیف داده ها

مقدمه

روش اجرای پژوهش

برآورد حجم نمونه

ابزار گرد آوری داده‌ها

تاریخچه و توصیف (MBTI)

نمره گذاری پاسخنامه

توصیف تیپهای شانزده گانه

اعتبار پرسشنامه‌ها

………..

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

توصیف یافته‌های تحقیق

آزمون فرضیات تحقیق

فرضیه فرعی اول

…………..

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

هدف و مسائله ی پژوهش

نتایج فرضیه اصلی

نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول

نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم

…………….

فهرست منابع:

منابع فارسی و انگلیسی

پیوست و ضمائم :

پرسشنامه

مطالعه بیشتر