دانلود مقاله تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی

دانلود مقاله تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
31,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود مقاله تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند در این بخش مقاله تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی در قالب ورد و در ۱۰۷ صفحه قابل ویرایش تهیه و تدوین و آماده دانلود شده و  در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 شرح مختصر:

این تحقیق، به بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی با رویکردی طولی در مؤسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس) پرداخته است.

فصل اول این تحقیق شامل کلیات تحقیق است که در آن مدلی برای انجام تحقیق ارائه شده است.در فصل دوم، تئوریها و نظریه های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری نیروی انسانی و تأثیر آنها بر یکدیگر از دیدگاه نظریه پردازان مورد بررسی قرار گرفته است و در قسمت پایانی این فصل نیز پیشینه مطالعات داخلی و خارجی مرور شده است. فصل سوم به روش تحقیق اختصضاص دارد، که در این تحقیق از روش طولی استفاده شده و  برای جمع آوری داد ه ها نیز از پرسش نامه استفاده شده است.

در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از آمار استنباطی و آزمون علامت و نرم افزار آماریspss انجام گرفته و نیز در این فصل از آمار توصیفی جهت رسم جداول و نمودارها استفاده شده است. و نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیات نشان می دهد که در سطح اطمینان ۹۵% بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در مؤسسه فرهنگی قدس شده و فرضیه اصلی این تحقیق تأیید شده است. در فصل پنجم که نتیجه گیری و پیشنهادات است، محقق، بر اساس یافته ها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، پیشنهاداتی در جهت افزایش بهره وری مؤسسه ارائه داده، و در  پایان نیز، پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده ارائه شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مأخذ

پیوست ها

۱-  معرفی جامعه آماری

۲-  پرسشنامه تحقیق

۳- داده های آماری

abstract

مطالعه بیشتر