مطالعات کامل طرح جامع شهر خوانسار- گزارش بررسی و شناخت شهر

مطالعات کامل طرح جامع شهر خوانسار- گزارش بررسی و شناخت شهر
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,500 تومان

توضیحات فایل:

مطالعات کامل طرح جامع شهر خوانسار – گزارش بررسی و شناخت شهر

در این پست فایل کامل گزارش بررسی و شناخت شهر از گزارش بررسی و شناخت شهر خوانساز استان اصفهان برای دانلود قرار داده شده است. این فایل به صورت PDF و در ۲۱۸ صفحه می باشد. در ادامه فهرست مطالب کامل ان آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.

فهرست مطالب مطالعات کامل طرح جامع شهر خوانسار- گزارش بررسی و شناخت شهر

۱- شناخت تاریخچه، علل پیدایش،چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته

۲- خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر

۲-۱- موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن

۲-۲- مسائل کلی زمین شناسی (جنس خاک زلزله، آب های زیر زمینی و غیره)

۲-۳- منابع و نحوه تأمین آب شهر، بر اساس اطلاعات موجود

۲-۴- مسائل هواشناسی(حرارت، رطوبت، باد و غیره)

……………….

۲-۶- نحوه دفع آب های سطحی (آب باران) در شهر و معایب آن

۳- خصوصیات جمعیتی واجتماعی شهر

۳-۱- خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن

۳-۲- خصوصیات اجتماعی شهر و محلات مختلف آن

۴- خصوصیات اقتصادی شهر خوانسار

۴-۱- اوضاع کلی اقتصاد و بخشهای اقتصادی

۴-۲- میزان ها و شاخص های عمده اقتصادی

۴-۳- مسایل مربوط به ارزش زمین وساختمان و عوامل موثر بر آن

۴-۴- هزینه های مربوط به مسکن

۴-۵- رنامه های آتی دولت و ارگانهای محلی

۵- امکانات مالی و اعتباری، فنی واداری

۵-۱- امکانات مالی و فنی شهرداری

۵-۲- چگونگی رشد درآمد ها و اعتبارات شهرداری و سایر سازمانها

۵-۳- امکانات تامین منابع مالی و اعتباری جدید برای عمران شهری

۵-۴- امکانات و چگونگی مشارکت های مردم در عمران شهر

۶- خصوصیات کالبدی شهر

۶-۱- نحوه استفاده از اراضی شهر (بر حسب کارکردهای مختلف) و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها در کل شهر

۶-۲- وضع کمی وکیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری

۶-۳- نحوه توزیع خدمات محله‌ای

۶-۴- بافت و سازمان شهری همراه با تعیین محدوده محلات مختلف در شهر و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر

۶-۵- تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر

۶-۶- وضعیت کلی ساختمانهای مسکونی در مناطق مختلف شهر، از نظر نوع مصالح وکیفیت ساختمان، تجهیزات و تاسیسات بهداشتی و غیره

……………..

مطالعه بیشتر