برترین پروژه ارشد مدیریت بازرگانی مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

برترین پروژه ارشد مدیریت بازرگانی مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,000 تومان

توضیحات فایل:

برترین پروژه ارشد مدیریت بازرگانی مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

این فایل حاوی مطالعه مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی می باشد که به صورت فرمت WORD-قابل ویرایش  در ۲۰۱ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related imageچکیده:

امروزه برند و نام تجاری یکی از مهم­ترین مباحث بازاریابی است که پیش روی تمامی شرکت­ها قرار دارد. برند، جزء جدانشدنی راهبرد بازاریابی شرکت است و به­ طور روزافزونی به­ عنوان تنها دارایی مهم و منبع تمایز مورد توجه قرار می­گیرد. بدین ترتیب برندهای قوی، ارائه­ دهنده­ ی سود بیشتر همراه با ریسک کمتر به سهامداران هستند. از طرفی تقلید از برند یک استراتژی بازاریابی سودآور بر پایه­ی استفاده از شباهت­ها (بسته بندی، طراحی، نام برند، تبلیغات و غیره) به ­منظور تسهیل پذیرش برند به­ وسیله ی مصرف­ کننده است……………..

فهرست مطالب برترین پروژه ارشد مدیریت بازرگانی :مقایسه ی اثر گذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

فصل اول.. ۱

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. ۳

۱-۳-بیان مسئله. ۳

۱-۴-قلمرو تحقیق.. ۵

۱-۴-۱- قلمرو موضوعی تحقیق.. ۵

۱-۴-۲- قلمرو مکانی تحقیق.. ۵

۱-۴-۳- قلمرو زمانی تحقیق.. ۵

۱-۵-اهداف تحقیق.. ۶

۱-۶- سؤال تحقیق.. ۶

……………

فصل دوم.. ۱۱

۲-۱- مقدمه. ۱۲

۲-۲- قصد خرید.. ۱۴

۲-۳- هویت برند.. ۱۸

۲-۳-۱- کلیات… ۱۸

۲-۳-۲- تاریخچه برند.. ۱۹

………………

۲-۳-۷-۱- برند دستاورد مجموعه­ای از رفتارهاست… ۲۴

۲-۳-۷-۲- برند تنها در ذهن ماست… ۲۴

۲-۳-۸- ساختار برند.. ۲۵

۲-۳-۸-۱- ساختار مشهود. ۲۵

۲-۳-۸-۱- ساختار نامشهود. ۲۵

۲-۳-۹- مفهوم هویت برند.. ۲۶

۲-۳-۱۰- دیدگاه­های مختلف درباره­ ی هویت برند.. ۲۷

۲-۳-۱۱- ابعاد هویت… ۲۷

۲-۳-۱۲- منشور هویت… ۲۸

………….

۲-۳-۱۳-۳- نام برند.. ۳۴

۲-۳-۱۳-۴- URL. 35

۲-۳-۱۳-۵- لوگو و نماد. ۳۶

۲-۳-۱۳-۶- کاراکترها ۳۸

۲-۳-۱۳-۷- شعار. ۳۹

۲-۳-۱۳-۸- طنین.. ۳۹

۲-۳-۱۳-۹- بسته­ بندی.. ۴۰

۲-۴- تصویر برند.. ۴۱

……………….

۲-۶- برند مقلّد.. ۵۵

۲-۵-۱- انواع تقلید از برند.. ۵۷

۲-۶- ملاحظات حقوقی در بحث برندسازی.. ۵۸

۲-۶-۱- مبحث علائم تجاری در حوزه­ی نام­ها ۵۹

……………….

۹-۲- خلاصه فصل.. ۱۰۳

فصل سوم.. ۱۰۵

۳-۱- مقدمه. ۱۰۹

۳-۲- الگوی مفهومی تحقیق و فرضیه­ها ۱۰۹

۳-۳- روش تحقیق.. ۱۱۱

۳-۴- جامعه آماری.. ۱۱۱

۳-۵- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. ۱۱۲

۳-۶- روش گردآوری داده‌‌ها ۱۱۳

۳-۶-۱- مطالعات کتابخانه­ای و اینترنتی.. ۱۱۳

۳-۶-۲- پرسشنامه. ۱۱۳

۳-۶-۲-۱- شرح پرسشنامه. ۱۱۳

مطالعه بیشتر