کامل ترین طرح ارزیابی آثار اجتماعی باغستان های سنتی قزوین

کامل ترین طرح ارزیابی آثار اجتماعی باغستان های سنتی قزوین
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
6,200 تومان

شرح مختصر:

کامل ترین طرح ارزیابی آثار اجتماعی باغستان های سنتی قزوین

این فایل حاوی گزارش ارزیابی آثار اجتماعی حفظ و احیای باغستان های سنتی شهر قزوین می باشد که با فرمت PDF در۱۴۴ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

طرح ارزیابی آثار اجتماعی باغستان های سنتی قزوین

فهرست مطالب کامل ترین طرح ارزیابی آثار اجتماعی باغستان های سنتی قزوین

فصل اول- کلیات پژوهش

شرح و بیان مسئله
تعریف ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا)
اهداف، ضرورت و سؤالات تحقیق
اهداف
ضرورت و اهمیت تحقیق
سوالات تحقیق
روش تحقیق
رویکردهای نظری و مدل مفهومی پیش بینی پیامدها
مراحل انجام اتا
متغیرها و گونه های ارزیابی پیامدهای اجتماعی
مبانی و مراحل انجام ارزیابی طرح
ساختارگزارش

فصل دوم- توصیف و شناسایی ابعاد پروژه

آشنایی با باغات
تعریف باغ
تاریخچه و سبکهای باغسازی در ایران
بررسی علل و عوامل موثر در تخریب باغات وفضای سبز شهری
بررسی دید گاه ها و نظرات مختلف در برخورد با مسئله باغات
حفاظت و انواع آن
توسعه پایدار و حفاظت زیست محیطی
رویکرد انتقال حقوق توسعه
……………………..
دامنه یابی
محدوده تأثیر اولیه
محدوده تأثیر ثانویه
تأثیرات انباشتی
ذی نفعان اصلی پروژه
بازندگان پروژه
مطالعات تطبیقی
نمونه خارجی
باغات شهر نیویورک
نمونه داخلی
باغات قصرالدشت شیراز

فصل سوم – جمع آوری اطلاعات پایه و برآورد تأثیرات احتمالی

شناسایی تأثیرات اجتماعی
روش تحقیق و ابزارهای پژوهش
ابزار پژوهش
منابع جمعآوری دادههای اسنادی
جامعه آماری و حجم نمونه
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تدوین سوالات پرسشنامه تحقیق
مصاحبه
نتایج حاصل از مصاحبه با مسئولین
نتایج حاصل از مصاحبه با باغداران
تحلیل نتایج کمی
گزارش برآورد و تحلیل تاثیرات
فواید باغات سنتی
میزان رضایت از شهرداری
اثرات اجتماعی مثبت باغات سنتی
تاثیر منفی باغات بر زندگی ساکنان نزدیک باغات
عواملی که سبب از بین رفتن باغات سنتی می شود
میزان تمایل به مشارکت
عواملی که سبب استفاده بیشتر از فضای سبز می شود
چندین روش برای برخورد با باغات
روش TDR
تبدیل تمام یا بخشی از باغات به باغ ویلا
استفاده برای توسعه مسکونی متراکم

فصل چهارم- شناسایی تأثیرات وارده بر ذی نفعان، سناریوسازی و ارائه راهکارهای پیشنهادی

ماتریس برآورد پیامدها
سناریوهای سه گانه
سناریوی بد بینانه
سناریوخوش بینانه
واقع بینانه
راهکارهای تعدیل، اصلاح و نظارت پیامدهای حفظ و احیای باغستان های سنتی قزوین
راه کارهای افزایش مشارکت عمومی در حفظ و احیای باغستان های سنتی
راه کارهای فرهنگی(اطلاع رسانی)
راه کارهای اجتماعی
پیشنهادهایی به سازمان باغستان ها

منابع

مطالعه بیشتر