پروژه ارزیابی سیاست مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه کم درآمد

پروژه ارزیابی سیاست مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه کم درآمد
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,000 تومان

شرح مختصر:

پروژه ارزیابی سیاست مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه کم درآمد

این فایل حاوی مطالعاتی با عنوان ارزیابی سیاست مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه کم درآمد (نمونه : شهرستان رباط کریم) حهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی شهری می باشد که با فرمت PDF (آماده پرینت ) در ۱۶۷ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است ،در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

بخشی از متن پروژه ارزیابی سیاست مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه کم درآمد

چکیده:

تامین مسکن برای همه دولتها از دیر باز یکی از مهمترین مسائلی بوده که برای رفع این مشکل راهبردها و سیاستهای گوناگونی ارائه شده ، یکی از این سیاست ها ، سیاست مسکن اجتماعی است که در برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شد. مساکن اجتماعی در سراسر کشور از جمله استان تهران و شهرستان رباط کریم ساخته شد.این مسکنها برای تامین مسکن گروه کم درآمد ساخته شده است . از اهداف این پژوهش شناخت سیاست های تامین مسکن برای گروه های کم درآمد بوده و انتخاب بهترین سیاستی که دراین رابطه وجود دارد و همچنین شاخص های کمی و کیفی مساکن اجاره به شرط تملیک مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش این سیاست به خصوص اجاره به شرط تملیک مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که مساکن اجتماعی (اجاره به شرط تملیک) به گروه هدف یعنی قشر کم درآمد رسیده است ولی این مساکن به لحاظ کمی و کیفی نتوانسته است مشکل مسکن گروه کم درآمد را با توجه به حجم زیاد این طیف در جامعه بهبود بخشد.

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل دوم
مبانی و مفاهیم نظری

فصل سوم
تجربه کشورهای مختلف در زمینه تامین مسکن

فصل چهارم
روش شناسی تحقیق

فصل پنجم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

فصل ششم
نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

فهرست نمودارها

مطالعه بیشتر