برترین پاورپوینت فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

برترین پاورپوینت فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,800 تومان

توضیحات فایل:

برترین پاورپوینت فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

در این بخش فایل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) با فرمت PowerPoint در ۳۴ اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فرایند تحلیل شبکه ای :Analytic network process

Afbeeldingsresultaat voor ‫برترین پاورپوینت فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)‬‎

شرح مختصر:

 

توماس ساعتی در سال ۱۹۹۶روشی را برای تصمیم گیری چند معیاره ارائه کرده است که این روش فرآیند تحلیل شبکه ای نامیده شد.

طی سالهای متمادی، روش ANP یک روش فراگیر و چند منظوره تصمیم گیری می باشد که به صورت گسترده ای در حل مسائل پیچیده تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

ANP یک قالب کلی را ایجاد می کند که در آن به وابستگی بین عناصر بالاتر به پایین و وابستگی عناصر بین خودشان تاکید می کند.

علت موفقیت مدل، همبستگی بسیار نتایج آن با دنیای واقعی و تصمیم گیری مردمی و در دنیای واقعی با پیچیدگیهایش   است.

این مدل برای پر کردن خلا عدم ایجاد ارتباطات بین عناصر و معیارها در مدل سلسله مراتبی به وجود آمد و اساس آن شکل دهی یک شبکه ای از ارتباطات و وابستگی ها و پیوندها و بین عناصر و خوشه ها است.

در واقع ANP پیوند دو بخش می باشد:

بخش اول شامل مجموعه ای از معیارها و زیرمعیارهای کنترلی شبکه ای و یا سلسله مراتبی می باشد که برهمکنش ها و ارتباطات متقابل را کنترل می کند و دومی شبکه ای از برتریها و تاثیرگذاریها میان عناصر و خوشه ها می باشد.

فهرست برترین پاورپوینت فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

مقدمه

چرا ANP به وجود آمد؟

ساختار کلی مدل سلسله مراتبی

ساختار ANP

مراحل اصلی مدل

فرمت استاندارد یک ابرماتریس

ارتباط و همبستگی در ANP

مقایسات زوجی در ANP

ماتریس زوجی خوشه‌ها بدون در نظر گرفتن وابستگی

روشهای تعیین وزن

روشهای تقریبی

ماتریس وابستگی های درونی خوشه ها

ماتریس کلی وابستگی های درونی خوشه ها

ماتریس وابستگی ظرفیت تحمل به شرایط زیست محیطی

ماتریس مقایسه زوجی سایتها با توجه به هر عنصر

 

 

مطالعه بیشتر