دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق تاثیر شخصیت بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزه کار

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق تاثیر شخصیت بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزه کار
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
6,900 تومان

شرح مختصر:

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق تاثیر شخصیت بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزه کار

این فایل حاوی مطالعه پروپوزال ارشد حقوق با عنوان تاثیر شخصیت بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزه کار می باشد که با فرمت PDF در ۱۱ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است،در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

عنوان فارسی:

شخصیت بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزه کار (تخفیف و تشدید مجازات)

عنوان انگلیسی:

The effect of victim’s personality on criminal responsibility of offender (diminishing and enhancing punishment /

در قانون و حقوق کیفری ایران عوامل تشدید و تخفیف مسئولیت کیفری بزه کار بیان شده نظیر عواملی چون تعدد و تکرار جرم که در بحث تشدید مجازات مطرح است و عواملی مانند همکاری بزهکار با مراجع قضایی، از عوامل تخفیف محسوب می شود، لکن تاثیرشخصیت بزه دیده هم به لحاظ تخفیف مجازات بزهکار و هم از جهت تشدید مجازات بزهکار موثر به نظر میرسد. مثال توهین به افراد می تواند حسب شخصیت فرد بزه دیده مجازاتهای متفاوت در پی داشته باشد. توهین بزهکار، گاهی به شهروند است گاهی به کارمند، گاهی به مراجع تقلید و گاهی به رهبری است. در تمام موارد توهین یک جرم است، اما مجازاتها متفاوت می باشد.

علت تشدید و تخفیف، شخصیت بزه دیده در موارد فوق االشعار است. از سوی دیگر در جرائمی چون قتل نیز شخصیت افراد بزه دیده )مقتول( چونمجنون بودن، کافر بودن، مرتد بودن، مهدورالدم بودن نیز در کیفیت مجازات موثر است. این پایان نامه به موارد تاثیر شخصیت بزه دیده در مجازات بزهکار می پردازد.

به لحاظ اهمیتی که شخصیت افراد بزه دیده در تصمیم قانونگذار و تصمیم دادگاه دارد الزم و ضروری است درا ین خصوص حتما تحقیقیجامع و کامل صورت گیرد. گاهی اوقات برخی از موقعیت های اجتماعی،شخصیت های منحصر بفرد ایجاد می کند که انجام بزه در خصوص آنها با شدیدترین مجازتها مواجه می شود پس اهمیت این پژوهش جدی است.

مطالعه بیشتر