طراحی یک مرکز محله با توجه به تاثیر معماری بر رفتار

طراحی یک مرکز محله با توجه به تاثیر معماری بر رفتار
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
13,500 تومان

شرح مختصر:

طراحی یک مرکز محله با توجه به تاثیر معماری بر رفتار

این فایل حاوی مطالعه پروژه طراحی یک مرکز محله با توجه به تاثیر معماری بر رفتار (نمونه موردی: شهرک پردیسان قم) می باشد که با فرمت PDF در ۲۰۶ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است،در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

پروژه حاضر شامل سه فصل است.فصل اول مطالب حاصل از یک تحقیق کتابخانه ای است که موضوع اصلی آن رفتار است. این فصل با تعریف واژه رفتار آغاز می شود و سپس به عوامل موثر بررفتار می پردازد و رفته رفته نقش محیط را از آن میان برجسته تر نموده و نهایتا داده های فضایی و معماری را بعنوان بخشی از محیط که توسط انسان ادراک می شود معرفی می نماید. سپس ازآنجا که هدف این پروژه طراحی یک مرکز محله بود در فصل دوم پس از اشاره به عوامل پیدایش محله های مسکونی و نقش اجتماعی آن، به تعریف مرکز محله در محله های قدیمی و ……

فهرست مطالب:

فصل اول:

تعریف رفتار

تعریف ادراک

مفاهیم بنیادی نظریه راجرز

محیط و امکان تاثیر آن بر رفتار

ادراک محیط

برخی از دلایل تشابه در ادراک

تشکیل تصویر ذهنی

تصاویر ذهنی مشترک از فضا

یادگیری

سازگاری

یادگیری در رابطه با فضا

محیط اجتماعی و تاثیرات آن بر رفتار

نتیجه

فضای موثر بر رفتار

کیفیت های فضایی موثر بر رفتار

رفتارهای مجرمانه ، محیط و معماری

فصل دوم:

عوامل پیدایش محله های مسکونی

نقش اجتماعی محله

مرکز محله

الگوی معماری،الگوی رفتاری

تغییرات موجود در محله های امروزی

عدم انطباق فضاهای موجود با الگوهای رفتاری

مشاهده رفتارها در مراکز محله

لیست رفتارهای مشاهده شده در فضاهای عمومی

جمع بندی: تاثیر عوامل مختلف بر فرم ها

اهداف طراحی

احکام

فصل سوم:

معرفی سایت پروژه

راهنمای طراحی فضاهای عمومی در اقلیم گرم و خشک

معرفی شهرک پردیسان

معرفی محله مورد نظر

پیوست

منابع و مآخذ

عکسها

مطالعه بیشتر