فایل WORD خلاصه کتاب حسابداری دولتی

فایل WORD خلاصه کتاب حسابداری دولتی
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

فایل WORD خلاصه کتاب حسابداری دولتی

در این بخش پاورپوینت کتاب حسابداری دولتی تالیف دکتر جعفر باباجانی در حجم ۳۳۰ اسلاید آماده دانلود شده است ،در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فایل WORD خلاصه کتاب حسابداری دولتی:

اصول حسابداری دولتی:

– تعریف

مجموعه ای از موازین و استاندارها و قواعد کلی که چارچوب حسابداری دولتی بر پایه آن استوار است .

– تدوین توسط انجمن های حرفه ای بین المللی

– بر پایه قوانین مالی و یا وظایف سازمانهای دولتی

– اصل لزوم نگهد اری حساب ‌های مستقل

در سازمان بازرگانی فقط یک واحد مالی و حسابداری وجود دارد

در سازمان دولتی هر یک از منابع تامین مالی یک شخصیت حسابداری مستقل هستند که به آن حساب مستقل (Fund) می‌گوییم.

شرط لازم و کافی برای ایجاد حساب مستقل

الف) وجود یک واحد مالی

منابع مالی (وجوه نقد و سایر دارا ئیها) برای تامین هزینه ‌ها

ب) وجود واحد حسابداری

ثبت و طبقه‌بندی فعالیتهای مالی مربوط به واحد مستقل

تعریف حساب مستقل

هر حساب یک واحد مالی و حسابداری مستقل باحسابهای متوازن است که منابع و مصارفی رابرای عملیاتی خاص در آنها ثبت میشود.

– منبع قانونی = اصل ۵۵ قانون اساسی

– هر وجه در محل صحیح خود مصرف شود

— از اعتبارات مصوب تجاوز ننماید

۲- اصل لزوم کنترل بودجه

– تکنیکهای لازم برای اعمال کنترلهای بودجه بوجود می‌آید تا امکان مقایسه درآمدها و هزینه‌های واقعی با ارقام پیش بینی شده فراهم شود

– اطلاعات مفید برای تصمیم گیری مدیران

جلسه اول

هدف :

شناخت سازمانهای دولتی وتفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی

جلسه دوم

هدف :

توضیح مبناهای حسابداری دولتی

جلسه سوم

هدف :

اصول حسابداری دولتی و انواع حسابهای مستقل

جلسه چهارم

هدف :

شناخت گروه حسابها و ارتباط آن باحساب مستقل وطبقه بندی های بودجه

جلسه پنجم

هدف :

آشنایی با حسابداری خزانه داریکل

جلسه ششم

هدف :

شناخت مراحل انجام هزینه و وصول درآمد در سازمانهای دولتی

جلسه هفتم

هدف :

آشنایی با حسابداری حساب مستقل وجوه جاری در دستگاههای دولتی

جلسه هشتم

هدف :

تعدیلات حساب مستقل وجوه جاری

جلسه نهم

هدف :

حل مساله نمونه

مطالعه بیشتر