جزوه دست نویس کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

جزوه دست نویس کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

شرح مختصر:

جزوه دست نویس کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جزوه دست نویس کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ در ۸۱ صفحه با کیفیت عالی ، خلاصه ای کاربردی و حاوی مباحث مهم کتاب و همچنین خلاصه ای دیگر از این کتاب با فرمت PDF در ۳۶ صفحه در اختیار دانشجویان عزیز قرار گرفته است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

جزوه دست نویس کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

مقدمه

مفاهیم و تئوریهای مدیریت را میتوان براساس موضوع دسته بندی کرد. انسان موضوعی است کـه در کانون توجه نگرش روابط انسانی در مدیریت قرار میگیرد. این نگرش به دو شاخه اصلی (اما مرتبط و مکمل یکدیگر) به نامهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی تقسیم میشود. شناخت و تغییر رفتار فردی، گروهی و سازمانی در حوزه مدیریت رفتار سازمانی قـرار مـیگیـرد. مدیریت منابع انسانی، انسان را به عنوان یک عامل حیاتی و ممتـاز بـرای بقـا، رشـد، رقابـت و برتـری سازمانی مد نظر قرار میدهد.این کتاب ترجمه کاملی از کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی اثر مایکل آرمسترانگ می باشـد.

محتوای آن عبارت است از:بخش ١ -مفهوم مدیریت منابع انسانی بخش ٢ -روشهای طراحی و اجرای استراتژیک منابع انسانی بخش ٣ -مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی بخش ۴ -فرآیند مدیریت استراتژیک منابع انسانی بخش ۵ -طراحی و اجرای استراتژی منابع انسانی بخش۶ -مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل بخش ٧ -نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمان بخش ٨ -نقش استراتژیک کارکرد منابع انسانی بخش ٩ -استراتژیهای توسعه منابع انسانی بخش ١٠ -استراتژیهای مدیریت فرهنگ بخش ١١ -استراتژیهای مدیریت تغییر بخش ١٢ -استراتژیهای توسعه روابط کاری بخش ١٣ -استراتژیهای جذب کارکنان بخش ١۴ -استراتژیهای مدیریت عملکرد بخش ١۵ -استراتژیهای توسعه منابع انسانی بخش ١۶ -استراتژیهای پاداش بخش ١٧ -استراتژیهای روابط کارکنان بخش ١٨ -جمع بندی

مطالعه بیشتر