دانلود کتاب ریاضیات عمومی دو دکتر کرایه چیان

دانلود کتاب ریاضیات عمومی دو دکتر کرایه چیان
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
0 تومان

شرح مختصر:

دانلود کتاب ریاضیات عمومی دو دکتر کرایه چیان

برای حمایت از حقوق ناشرین لینک دانلود فایل حذف شده است.

در این بخش نسخه کامل کتاب ریاضیات عمومی ۲ تالیف دکتر کرایه چیان ویژه دانشجویان مراکز فنی ،علمی و کاربردی و آزاد اسلامی آماده دانلود شده است،در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

دانلود کتاب ریاضیات عمومی دو دکتر کرایه چیان

(ویژه دانشجویان مراکز فنی، علمی کاربردی و آزاد اسلامی)

چاپ اول این کتاب در زمستان ۸۷ انجام شد. همزمان با چاپ بیست و چهارم این کتاب ویرایش چهارم آن نیز ارایه شد. از این چاپ به بعد کتاب به صورت دو رنگ( سیاه و سبز) در ۳۸۰ منتشر گردید.

این کار باعث میشود کتاب برای مطالعه بسیار جذاب‌تر شود و یادگیری بهتر صورت گیرد.

لازم به توضیح است که پاسخ کوتاه کلیه تمرین‌ها در فصل آخر کتاب آمده است.

فهرست مطالب کتاب ریاضیات دو:

فصل یکم: بردار­ها
بردار­ها و ویژگی­‌های آن، ضرب داخلی دو بردار، ضرب خارجی دو بردار

فصل دوم: هندسه تحلیلی در فضا
معادله خط در فضا، معادله صفحه در فضا، سطح­های استوانه­‌ای و درجه دوم

فصل سوم: توابع برداری
تابع برداری در صفحه، تابع برداری در فضا، حساب توابع برداری
معادله حرکت، ابزار­هایی برای تجزیه و تحلیل معادله حرکت
فصل چهارم: مختصات قطبی
معرفی دستگاه مختصات قطبی، رسم منحنی­‌های قطبی
نقاط مشترک، شیب، مساحت و طول منحنی­‌های قطبی

فصل پنجم: توابع چند متغیره
مفهوم، دامنه و نمودار توابع چند متغیره، حد و پیوستگی توابع چند متغیره
مشتق­گیری از توابع چند متغیره، کاربرد مشتق در توابع چند متغیره

فصل ششم: انتگرا­ل­های دوگانه
انتگرال دوگانه در مختصات دکارتی، انتگرال دوگانه در مختصات قطبی
کاربرد انتگرال­‌های دوگانه

فصل هفتم: معادلات دیفرانسیل
مفاهیم و تعاریف اولیه، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم

فصل هشتم: تبدیلات لاپلاس
تبدیل لاپلاس توابع پیوسته، تبدیل لاپلاس توابع پیوسته قطعه­‌ای
تبدیل لاپلاس تابع ضربه واحد، خواص بیشتر در مورد تبدیل لاپلاس

فصل نهم: دنباله و سری
دنباله، سری، آزمون­‌هایی برای همگرایی سری، سری­های توانی

فصل دهم: سری فوریه
سری فوریه، انتگرال فوریه

فصل یازدهم: ماتریس­ و حل دستگاه­­ معادلات خطی
ماتریس، حل دستگاه­ معادلات خطی

فصل دوازدهم: پاسخ کوتاه تمرین‌ها

مطالعه بیشتر