کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی

کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC  جهت محاسبه بهای تمام  شده خدمات در بیمارستانهای دولتی
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی

کاربران گرامی  و دانشجویان ارجمند در این قسمت پروژه طراحی وکاربرد سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی ( مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز) با فرمت WORD -قابل ویرایش آماده دانلود شده است.

Related image

قسمتی از متن فایل کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی

امروزه با رشدوتوسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درک این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتهاوسنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت وکنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی وچه در سازمانهای خصوصی برکسی پوشیده نیست. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب وکارآ است که قادر به شناختت نوع و پیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد،بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد.

چون این سیستمها براساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شدهوبدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می کند. بدیهی است که استفاده از این روش علاوه بر این که باعث ایجاد اشکالات و نواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گردد، اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمیدهند. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمول میباشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. یکی از سیستم های نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است،سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستم “ABC”1 است.

مطالعه بیشتر