پروژه بررسی رابطه قیمت نفت با تغییرات قیمت و بازدهی سهام شرکتهای نفتی در بورس اوراق بهادار تهران

پروژه بررسی رابطه قیمت نفت با تغییرات قیمت و بازدهی سهام شرکتهای نفتی در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,900 تومان

توضیحات فایل:

پروژه بررسی رابطه قیمت نفت با تغییرات قیمت و بازدهی سهام شرکتهای نفتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانش پژوهان گرامی در این پست پروژه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی رابطه قیمت نفت با تغییرات قیمت و بازدهی سهام شرکتهای نفتی (فرآورده های نفتی، مواد شیمیایی و لاستیک و پلاستیک) در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل ورد تهیه و تدوین گردیده است.

چکیده :

نقش و اهمیت نفت در اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست از این رو هرگونه تغییر در قیمت آن می تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد و از آنجا که بورس یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی کشور است، می تواند بیانگر وضعیت اقتصادی کشور باشد. حال این تحقیق در صدد است که آیا بین این دو فاکتور اقتصادی کشور رابطه وجود دارد؟ برای همین منظور صنعت های از بورس را که ارتباط تنگاتنگی با تغییرات قیمت نفت دارد به عنوان جامعه و نمونه آماری انتخاب کرده ایم.

فهرست 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه

۱-۲) بیان مسأله و اهمیت پژوهش

۱-۳) اهداف پژوهش

۱-۴) سؤالات پژوهش

۱-۵) فرضیه­های پژوهش

۱-۶) استفاده کنندگان

۱-۷) قلمروی تحقیق

۱-۸) روش تحقیق

۱-۹) جامعه و نمونه آماری

۱-۱۰) ابزار گردآوری و روش تجزیه و تحلیل داده­ها

۱-۱۱) متغیرهای پژوهش

۱-۱۱-۱) قیمت نفت

۱-۱۱-۲) قیمت سهام شرکتهای نفتی در بورس تهران

۱-۱۱-۳) نرخ بازدهی سهام شرکتهای نفتی در بورس تهران

۱-۱۲) ساختار پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱) مقدمه

۲-۲) مبانی نظری

۲-۳) مبانی عملی تحقیق

۲-۳-۱) تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور

۲-۳-۲) تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور

۲-۴) خلاصه فصل

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳- ۱) مقدمه

۳-۲) فرضیه­های پژوهش

۳- ۳) مدل پژوهش

۳- ۴) متغیرهای پژوهش

۳- ۴- ۱) متغیرهای اندازه گیری شده درپژوهش

۳ – ۴- ۲) مقیاس و طیف متغیرهای پژوهش

۳- ۵) جامعه آماری و نحوه نمونه­گیری

۳-۶) دوره زمانی پژوهش

۳- ۷) ابزار جمع آوری داده­ها

۳-۸)روش تجزیه و تحلیل داده ها

۳-۸-۱) آمار توصیفی متغییرها

۳-۸-۲) آمار استنباطی متغییرها

۳-۹) محدودیت های پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مطالعه بیشتر