فایل مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

فایل مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
14,800 تومان

توضیحات فایل:

فایل مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پروژه دکتری در رشته حسابداری با عنوان مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در قالب فایل word مشتمل بر ۱۹۶ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

شرح مختصر:

هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدل­بندی آن است. بنابراین پژوهـش حاضر کاربـردی بوده و از نـوع پژوهش­های شبه­ تجربی است. با استفاده از بانک­های اطلاعاتی موجود، ۱۴۶ شرکت برای دوره ۱۲ ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ در ۴ گروه طبقه­ بندی شد و مورد بررسی قرار گرفت.

دارایی­های نامشهود نیز به دو گروه دارایی­های نامشهود ثبت شده و ثبت نشده تقسیم­ بندی شد. دارایی­های نامشهود ثبت شده از صورت­های مالی و یادداشت­های همراه آن استخراج گردید. برای محاسبه دارایی­های نامشهود ثبت نشده از متغیرهای جایگزین (کیو توبین و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی جزئی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی نشان داد که بین دارایی­های نامشهود ثبت شده شرکت­های مورد بررسی و عملکرد مالی آن­ها، بجز سود خالص، رابطه مثبت معنا­داری وجود ندارد.

فهرست مطالب:                                         

فصل اول: کلیات پژوهش.. ۱

۱-۱- مقدمه.. ۲

۱-۲- بیان مساله پژوهش.. ۳

۱-۳- اهمیت پژوهش.. ۶

۱-۴- اهداف پژوهش.. ۷

۱-۵- سوال­های پژوهش.. ۸

۱-۶- فرضیه­ های پژوهش.. ۹

۱-۷- روش انجام پژوهش.. ۱۲

۱-۷-۱- جامعه و نمونه آماری.. ۱۲

۱-۷-۲- روش گردآوری داد­ه­ها.. ۱۳

۱-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده­ها.. ۱۴

۱-۸- متغیرهای پژوهش.. ۱۵

۱-۹- استفاده­ کنندگان از نتایج ‌پژوهش.. ۱۵

۱-۱۰- تعریف واژه­های کلیدی.. ۱۵

۱-۱۰-۱- دارایی­های نامشهود.. ۱۵

۱-۱۰-۲- اموال فکری.. ۱۶

۱-۱۰-۳- کیو توبین.. ۱۶

۱-۱۰-۴- ارزش افزوده اقتصادی.. ۱۶

۱-۱۱- ساختار پژوهش.. ۱۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. ۱۸

فصل سوم: روش اجرای پژوهش.. ۵۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها.. ۷۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه ­گیری و پیشنهادها.. ۱۳۲

منابع و مآخذ

پیوستها

مطالعه بیشتر