فایل مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فایل مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل
word
نویسنده
تاریخ انتشار
۱۰ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی
تعداد بازدید
602 بازدید
۱۴,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات فایل:

فایل مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محصول مورد نظر شامل پایان‌نامه دکتری در رشته حسابداری با عنوان مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در قالب فایل word مشتمل بر ۱۹۶ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

Image result for ‫پایان نامه دکتری حسابداری‬‎

شرح مختصر:

هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدل­بندی آن است. بنابراین پژوهـش حاضر کاربـردی بوده و از نـوع پژوهش­های شبه­تجربی است. با استفاده از بانک­های اطلاعاتی موجود، ۱۴۶ شرکت برای دوره ۱۲ ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ در ۴ گروه طبقه­ بندی شد و مورد بررسی قرار گرفت.

دارایی­های نامشهود نیز به دو گروه دارایی­های نامشهود ثبت شده و ثبت نشده تقسیم­بندی شد. دارایی­های نامشهود ثبت شده از صورت­های مالی و یادداشت­های همراه آن استخراج گردید. برای محاسبه دارایی­های نامشهود ثبت نشده از متغیرهای جایگزین (کیو توبین و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی جزئی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی نشان داد که بین دارایی­های نامشهود ثبت شده شرکت­های مورد بررسی و عملکرد مالی آن­ها، بجز سود خالص، رابطه مثبت معنا­داری وجود ندارد.

فهرست مطالب فایل مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران                                             

فصل اول: کلیات پژوهش.. ۱

۱-۱- مقدمه.. ۲

۱-۲- بیان مساله پژوهش.. ۳

۱-۳- اهمیت پژوهش.. ۶

۱-۴- اهداف پژوهش.. ۷

۱-۵- سوال­های پژوهش.. ۸

۱-۶- فرضیه­های پژوهش.. ۹

۱-۷- روش انجام پژوهش.. ۱۲

۱-۷-۱- جامعه و نمونه آماری.. ۱۲

۱-۷-۲- روش گردآوری داد­ه­ها.. ۱۳

۱-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده­ها.. ۱۴

۱-۸- متغیرهای پژوهش.. ۱۵

۱-۹- استفاده­کنندگان از نتایج ‌پژوهش.. ۱۵

۱-۱۰- تعریف واژه­های کلیدی.. ۱۵

۱-۱۰-۱- دارایی­های نامشهود.. ۱۵

۱-۱۰-۲- اموال فکری.. ۱۶

۱-۱۰-۳- کیو توبین.. ۱۶

۱-۱۰-۴- ارزش افزوده اقتصادی.. ۱۶

۱-۱۱- ساختار پژوهش.. ۱۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. ۱۸

۲-۱- مقدمه.. ۱۹

۲-۲- مبانی نظری.. ۲۰

۲-۲-۱- تاریخچه دارایی­های نامشهود و اهمیت این دارایی­ها.. ۲۰

۲-۲-۲- ماهیت دارایی­های نامشهود.. ۲۱

۲-۲-۳- روش­های ارزیابی دارایی­های نامشهود.. ۲۴

۲-۲-۳-۱- روش­های ارزیابی مبتنی بر نسبت.. ۲۵

۲-۲-۳-۲- روش­های ارزیابی مبتنی بر اندازه.. ۲۶

۲-۲-۳-۳- روش­های ارزیابی ترکیبی.. ۲۷

۲-۲-۴- الزامات گزارشگری دارایی­های نامشهود.. ۲۸

۲-۳- رابطه دارایی­های نامشهود با عملکرد شرکت.. ۳۱

۲-۴- پیشینه پژوهش.. ۳۶

۲-۴-۱- پیشینه داخلی.. ۳۶

۲-۴-۲-  پیشینه خارجی.. ۴۴

۲-۵- خلاصه فصل.. ۵۴

فصل سوم: روش اجرای پژوهش.. ۵۵

۳-۱- مقدمه.. ۵۶

۳-۲- سوال­های پژوهش.. ۵۷

۳-۳- روش پژوهش.. ۵۸

۳-۴- قلمرو پژوهش.. ۵۹

۳-۵- جامعه پژوهش.. ۵۹

۳-۶- مدل پژوهش.. ۶۰

۳-۷- فرضیه­های پژوهش.. ۶۲

۳-۸- متغیرهای پژوهش.. ۶۷

۳-۸-۱- متغیرهای مستقل.. ۶۷

۳-۸-۲- متغیرهای وابسته.. ۶۹

۳-۸-۳- متغیرهای کنترلی.. ۷۱

۳-۹- روش گردآوری داده‌ها.. ۷۱

۳-۱۰- روش­های آماری مورد استفاده در پژوهش.. ۷۲

۳-۱۰-۱- آزمون تفاوت میانگین.. ۷۲

۳-۱۰-۲- ضریب همبستگی.. ۷۴

۳-۱۰-۳- مدل­سازی معادله ساختاری.. ۷۴

۳-۱۱- روایی و پایایی پژوهش.. ۷۷

۳-۱۲- خلاصه فصل.. ۷۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها.. ۷۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه ­گیری و پیشنهادها.. ۱۳۲

منابع و مآخذ

پیوستها

 

افزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.