دانلود کاربرگ های جدید حسابرسی

دانلود کاربرگ های جدید حسابرسی
نوع فایل
word و اکسل
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

دانلود کاربرگ های جدید حسابرسی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل کاربرگ های جدید حسابرسی کامپیوتری می باشد که با دو فرمت اکسل و ورد شامل کلیه اقدامات و مستندات پرونده های جاری و دائم آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

کاربرگ های جدید حسابرسی

 

موضوع : فهرست اصلی پرونده جاری:

برنامه ریزی و کنترل
گزارش تکمیل حسابرسی
گزارش نکات عمده
نکات انتقالی به دوره های آتی
نکات معوق
چک لیست بررسی عملیات حسابرسی
توضیحات صاحبکار
نامه مدیریت
تائید یه مدیران ‏
جدول زمانبندی ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز حسابرسی
صورت جلسه برنامه ریزی
برنامه زمانی مراحل کار
خلاصه ساعات کار ( بودجه / واقعی )‏
برگ تخصیص ساعات کار ماه
برنامه حسابرسی ‏‎–‎‏ برنامه ریزی و کنترل

بررسی کلی / تحلیلی

برنامه رسیدگی کلی صورتهای مالی
یادداشتهای بررسی تحلیلی
خلاصه پنج ساله صورتهای مالی
بررسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
چک لیست تداوم فعالیت

سرمایه . اندوخته ها و صورتجلسات هیات مدیره و مجامع عمومی

سرمایه
اندوخته ها
صورتجلسات هیات مدیره و مجامع عمومی

بدهیها

حسابها و اسناد پرداختنی ، پیش دریافتها و ذخائر
مالیات
تسهیلات مالی دریافتی

دارائیها
دارائیهای ثابت
سرمایه گذاریها
دارائیهای نا مشهود
سایر دارائیهای غیر جاری
موجودی جنسی و کارهای در جریان پیشرفت
سفارشات
حسابها و اسناد دریافتنی ‏
موجودیهای بانکی و وجوه نقد ‏

…….

فهرست برنامه ها و کاربرگهای رسیدگی:

برنامه ریزی و کنترل

گزارش تکمیل حسایرسی

جدول تفکیک وظایف حسابرسی

گزارش نکات عمده

نکات انتقالی به دوره های آتی

نکات معوق

چک لیست بررسی عملیات حسابرسی

توضیحات صاحبکار

نامه مدیریت

تائیدیه مدیران

جدول زمانبندی ارائه اطلاعات

صورتجلسه برنامه ریزی

برنامه زمانی مراحل کار

خلاصه ساعات کار

برگ تخصیص ساعات کار در ماه

برنامه حسابرسی – برنامه ریزی و کنترل

بررسی کلی / تحلیلی

برنامه رسیدگی بررسی کلی صورتهای مالی

یادداشتهای بررسی تحلیلی

خلاصه پنج ساله صورتهای مالی

بررسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

چک لیست تداوم فعالیت

سرمایه

برنامه رسیدگی سرمایه

صورت ریز سهامداران

اندوخته ها و سود و زیان انباشته

برنامه رسیدگی به اندوخته ها

کاربرگ رسیدگی به تعدیلات سنواتی

اندوخته قانونی

اندوخته توسعه و تکمیل (سرمایه ای)

سایر اندوخته ها

بدهیها

…………

مطالعه بیشتر