کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتر مجد +بانک سوالات

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتر مجد +بانک سوالات
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
6,900 تومان

شرح مختصر:

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتر مجد +بانک سوالات

دانش پژوهان گرامی محتوای این فایل ،کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتر احمد مجد (ویرایش سیزدهم) به زبان فارسی به همراه بانک سوالات زیست سلولی و مولکولی که شامل ۱۴ دوره سوالات زیست سلولی و مولکولی رشته ژنتیک انسانی وزارت بهداشت و ۱۸ دوره سوالات زیست سلولی و مولکولی رشته زیست شناسی وزارت علوم می باشد از وبسایت ما دریافت نمائید.

این کتاب به عنوان کتاب برگزیده زیست‌شناسی هفدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است و یکی از منابع آزمون های کارشناسی ارشد میباشد. دانلود کتاب زیست شناسی سلولی و ملکولی به علاقمندان زیست شناسی سلولی ملکولی و دانشجویان رشته زیست شناسی توصیه می شود.

دانش زیست شناسی سلولی مولکولی از بنیادی ترین شاخه های علوم زیستی است و هم اکنون برای هرگونه آشنایی و آگاهی علمی و منطقی از حیات به این دانش نیاز میباشد.این امر به این علت است یاخته به عنوان واحد ساخت و کار موجودات زنده دارای ساختار سلولی و مجموعه سازمان یافته و منظمی است که هم به حالت منفرد (یعنی جانداران تک یاخته ای) و هم به صورت مجموعه های تشکیل یافته و وابسته یعنی جانداران پریاخته ای جایگاه تجلی همه نوع فعالیت های زیستی است.

فهرست مطالب کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتر مجد:

فصل۱: تکامل سلولی و سطوح سازمان یافتگی از مولکول تا پروکاربوت و یوکاریوت

فصل۲: ترکیب شیمیایی سلول

فصل۳: آنزیم ها، متبولیسم سلولی و بیوانرژتیک

فصل۴: ابزارها و روش های مطالعه سلول

فصل۵: سازمان فرامولکولی ساختمان های غشایی ابتدایی و لیپوزوم ها

فصل۶: غشاء سیتوپلاسمی و دیواره اسکلتی

فصل۷: سیتوزول- اسکلت سلولی

فصل۸: شبکه آندوپلاسمی و ارگاستوپلاسم

فصل۹: دستگاه گلژی

فصل۱۰: لیزوزوم ها میکروبادی و دستگاه واکوئلی

فصل۱۱: میتوکندری

فصل۱۲: پلاست ها

فصل۱۳: ریبوزوم ها

فصل۱۴: هسته

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی زبان فارسی

تالیف دکتر احمد مجد و دکتر سید محمدعلی شریعت زاده

ویرایش جدید – چاپ سیزدهم ۱۳۸۹

کتاب برگزیده هفدمین دوره کتاب سال

این کتاب جز کتب مرجع زیست سلولی و مولکولی در کشور بوده و از منابع اصلی وزارت بهداشت برای آزمون های کارشناسی و ارشد و دکتری می باشد.

مطالعه بیشتر