جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی (کنکور دکتری)

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی (کنکور دکتری)
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات فایل:

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی (کنکور دکتری)

کاربران گرامی در این بخش ،جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)-جزوات آمادگی کنکور دکتری رشته تربیت بدنی با فرمت PDF در حجم ۱۵۰ صفحه دراختیار شما عزیزان قرار گرفته است.در صورت نیاز می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخشی از متن :

تعریف بیومکانیک ورزشی

۱- مطالعه اصول و مبانی مکانیکی در موجود زنده و روابط درگیر در حرکات

۲- کاربرد قوانین مکانیکی در موجود زنده و به ویژه در رابطه با حرکت و جابجایی انسان

۳ -بیومکانیک علمی است که نیروهای داخلی و خارجی که بر روی بدن انسان اثرگذار است مورد مطالعه و آزمایش قـرار داده، اثرات حاصله را بررسی میکند با توجه به اینکه کتاب صرفاً متوجه تحلیل تکنیکهای مورد استفاده در ورزشهای مختلف میباشد و لـذا تـا حـد زیـادی محدود به مهارتهای ورزشی است، تعریف فوق مقبولتر است.

بیومکانیک ورزشی به توصیف و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موارد زیر میپردازد:

۱- حرکت های پایه

۲- حرکت های یپچییده ورزش

۳- ورزش درمانی

روش های مطالعه بیومکانیک حرکت انسان

روش های مورد استفاده برای مطالعه بیولوژ یکی و مکانیکی یک سیستم عبارتند از:

۱- روش توصیفی     ۲- روش تحلیلی

محاسن و معا یب روش تحلیلی عبارتند از:

۱- در روش تحلیلی دقت اندازه گیری بالاست، اما زمان ز یادی لازم است

مجموعه تست جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی (کنکور دکتری)

۱- این تعریف از حرکت متعلق به کیست که گفته است:« در حرکـت ارادی عامـل حرکـت در ذات متحـرک است.»

۱- ابوعلی سینا  ۲- ارسطو     ۳-دوانچی    ۴-گالیله

۲- عمل عضله ساقی خلفی کدام است؟

۱-دورسی فلکش و اینورشن مچ پا      ۲-پلانتار فلکشن و اینورشن مچ پا

۳- پلانتار فلکشن و اورشن مچ پا        ۴-دورسی فلکشن و اورشن مچ پا

۳- کدام جمله درمورد لیگامنت عرضی صحیح است؟

۱- تخت است و در بخش داخلی مفصل زانو جداری قرار گرفته که سر بالایی آن به فوق لقمـه داخلـی اسـتخوان ران چسبیده است.

۲- محکم و طناب مانند است و به قسمت بالا و پشت فوق لقمه خارجی استخوان ران چسبیده است.

۳- پشت مفصل زانو را میپوشاند.              ۴-مینیک خارجی را به مینیسک داخلی متصل می سازد.

۴- کدام جمله در مورد عضله سوئز صحیح است؟

۱- سطحی است                     ۲- بر دو مفصل اثر حرکتی دارد.

۳- قابل لمس کردن نیست.        ۴- اکستنسور است

۵- عضله کف دست طویل چه کاری میکند؟

۱- فلکسور شست است.          ۲-فلکسور مچ است.

۳- اکستنسور مچ است.            ۴- اکستنسور شست است.

۶- کدام جمله برای عضله سه سر بازویی صحیح است؟

۱- سوپینیتور ساعد است.   ۲- فلکسور آرنج است.      ۳- آداکتور بازو است.            ۴ -فلکسور بازو است. حرکت شناسی «۱۴۳»

کلمات کلیدی: جزوه بیومکانیک ورزشی – حرکت شناسی – کنکور دکتری

افزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر