جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی (کنکور دکتری)

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی (کنکور دکتری)
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی (کنکور دکتری)

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی (مجموعه تربیت بدنی) جزوات آمادگی کنکور دکتری رشته تربیت بدنی با فرمت PDF در حجم ۱۵۰ صفحه دراختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

Related image

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی

بخشی از متن :

تعریف بیومکانیک ورزشی

۱- مطالعه اصول و مبانی مکانیکی در موجود زنده و روابط درگیر در حرکات

۲- کاربرد قوانین مکانیکی در موجود زنده و به ویژه در رابطه با حرکت و جابجایی انسان

۳ -بیومکانیک علمی است که نیروهای داخلی و خارجی که بر روی بدن انسان اثرگذار است مورد مطالعه و آزمایش قـرار داده، اثرات حاصله را بررسی میکند با توجه به اینکه کتاب صرفاً متوجه تحلیل تکنیکهای مورد استفاده در ورزشهای مختلف میباشد و لـذا تـا حـد زیـادی محدود به مهارتهای ورزشی است، تعریف فوق مقبولتر است.

بیومکانیک ورزشی به توصیف و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موارد زیر میپردازد:

۱- حرکت های پایه

۲- حرکت های یپچییده ورزش

۳- ورزش درمانی

روش های مطالعه بیومکانیک حرکت انسان

روش های مورد استفاده برای مطالعه بیولوژ یکی و مکانیکی یک سیستم عبارتند از:

۱- روش توصیفی     ۲- روش تحلیلی

محاسن و معا یب روش تحلیلی عبارتند از:

۱- در روش تحلیلی دقت اندازه گیری بالاست، اما زمان ز یادی لازم است

۱- این تعریف از حرکت متعلق به کیست که گفته است:« در حرکـت ارادی عامـل حرکـت در ذات متحـرک است.»

۱- ابوعلی سینا  ۲- ارسطو     ۳-دوانچی    ۴-گالیله

۲- عمل عضله ساقی خلفی کدام است؟

۱-دورسی فلکش و اینورشن مچ پا      ۲-پلانتار فلکشن و اینورشن مچ پا

۳- پلانتار فلکشن و اورشن مچ پا        ۴-دورسی فلکشن و اورشن مچ پا

۳- کدام جمله در مورد لیگامنت عرضی صحیح است؟

۱- تخت است و در بخش داخلی مفصل زانو جداری قرار گرفته که سر بالایی آن به فوق لقمـه داخلـی اسـتخوان ران چسبیده است.

۲- محکم و طناب مانند است و به قسمت بالا و پشت فوق لقمه خارجی استخوان ران چسبیده است.

۳- پشت مفصل زانو را میپوشاند.              ۴-مینیک خارجی را به مینیسک داخلی متصل می سازد.

۴- کدام جمله در مورد عضله سوئز صحیح است؟

۱- سطحی است                     ۲- بر دو مفصل اثر حرکتی دارد.

۳- قابل لمس کردن نیست.        ۴- اکستنسور است

۵- عضله کف دست طویل چه کاری میکند؟

۱- فلکسور شست است.          ۲-فلکسور مچ است.

۳- اکستنسور مچ است.            ۴- اکستنسور شست است.

۶- کدام جمله برای عضله سه سر بازویی صحیح است؟

۱- سوپینیتور ساعد است.   ۲- فلکسور آرنج است.      ۳- آداکتور بازو است.            ۴ -فلکسور بازو است. حرکت شناسی «۱۴۳»

مطالعه بیشتر