کتاب مهندسی مجدد در سازمان های ایرانی

کتاب مهندسی مجدد در سازمان های ایرانی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
0 تومان

توضیحات فایل:

کتاب مهندسی مجدد در سازمان های ایرانی

دانش پژوهان گرامی، کتاب مهندسی مجدد در سازمان های ایرانی را از کتابفروشی های معتبر تهیه نمائید.

دانلود کتاب مهندسی مجدد در سازمان های ایرانی

این کتاب در مورد معرفی و نحوه اجرای مهندسی مجدد در سازمان‌های ایرانی نگارش شده است. در این کتاب با مقوله‌های مهندسی مجدد، مدیریت فرآیند و مدیریت دانش به‌عنوان الفبای تغییر و جهش در سازمان‌های ایرانی آشنا شده و چگونگی پیاده‌سازی، موانع و راهکارهای موفقیت در آن‌ها را می‌آموزیم. درواقع این کتاب یک آموزش کاربردی برای اجرای پروژه‌‌های مهندسی مجدد در سازمان‌‌های ایرانی است.

مطالعه این کتاب به کلیه مدیران ایرانی، مجریان پروژه‌‌های مهندسی مجدد، انجام‌دهندگان فرآیندهای کلیدی سازمان‌ها، دانشجویان و دانش آموختگان رشته‌های مهندسی صنایع، مدیریت، IT، MBA و کلیه جویندگان بهبود سازمانی توصیه می‌گردد.

توضیح مختصر

مهندسی مجدد ساده است ولی آسان نیست.

مشتری گرایی طبیعی است ولی بدیهی نیست. استفاده از فن آوری اطلاعات لازم است ولی کافی نیست.

فرآیند محوری هدف است ولی آرمان نیست. تغییرات بنیادین و شگفت انگیز خواست همه شرکتهاست ولی به ندرت تحقق می یابد.

مهندسی مجدد یعنی شروع دوباره اما بدون دور ریختن کلیه قوانین وضع شده و ساختارهای طراحی شده.

مهندسی دوباره با گامهای کوتاه و با احتیاط شدنی نیست.

نتایج چشمگیر تنها با اقدامات همه جانبه و اساسی کسب می شوند. لازمه اجرای مهندسی مجدد برخورداری از دیدگاه تغییر و رویکرد ساختارشکن است.

در این نگرش با دور ریختن قواعد کهنه و دست و پاگیر به دنبال جواب این سوال هستیم که چرا ما باید این کار را انجام دهیم؟

بزرگترین خصیصه موج دوم BPR فرآیندگرایی و بهبود فرآیندی است.

فرآیندها همواره به صورت جزیره ای ناشناس بدون مسئول و نامرئی در سازمان وجود داشته و وظیفه اجرای کارهای شرکت را برعهده دارند.

نسل جدید BPR معروف به موج سوم به دنبال استفاده از فضای مجازی و روشهای به اشتراک گذاری دانش جهت حذف زمانهای تاخیر و ایجاد بهبود در فرآیندهای کسب و کار است.در سازمانهای باز شده مرزها انعطاف پذیر قابل نفوذ و پویا هستند و به زحمت دیده می شوند. در تیم های فرآیندی بی مرز بخش ها نقش متحدان را بازی می کنند نه رقیب و مقابل.

مطالعه بیشتر