پاورپوینت جامع جنین شناسی برای دانشجویان مامایی

پاورپوینت جامع جنین شناسی برای دانشجویان مامایی
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت جامع جنین شناسی برای دانشجویان مامایی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پاورپوینت جامع جنین شناسی برای دانشجویان مامایی می باشد که در حجم ۳۲۹ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

پاورپوینت جامع جنین شناسی برای دانشجویان مامایی

شرایط لقاح موفق

۱- تخمک بالغ

—در مرحله متافاز میوز II (دارای یک P.B)

۱- تخمک بالغ

—در مرحله متافاز میوز II (دارای یک P.B)

—تکامل سیتوپلاسمی ( وجود گرانولهای کورتیکال در زیر غشا)

۱- تخمک بالغ

—در مرحله متافاز میوز II (دارای یک P.B)

—تکامل سیتوپلاسمی ( وجود گرانولهای کورتیکال در زیر غشا)

—افزایش میکروویلی سطح غشا

۱- تخمک بالغ

—در مرحله متافاز میوز II (دارای یک P.B)

—تکامل سیتوپلاسمی ( وجود گرانولهای کورتیکال در زیر غشا)

—افزایش میکروویلی سطح غشا

—تکامل خط زونا (منطقه شفاف):

ZP1, ZP2,ZP3

۱- تخمک بالغ

—در مرحله متافاز میوز II (دارای یک P.B)

—تکامل سیتوپلاسمی ( وجود گرانولهای کورتیکال در زیر غشا)

—افزایش میکروویلی سطح غشا

—تکامل خط زونا (منطقه شفاف)

—تکامل سلولهای گرانولوزای اطراف تخمک

۱- تخمک بالغ

در مرحله متافاز میوز II (دارای یک P.B)
تکامل سیتوپلاسمی ( وجود گرانولهای کورتیکال در زیر غشا)
افزایش میکروویلی سطح غشا
تکامل خط زونا (منطقه شفاف)
تکامل سلولهای گرانولوزای اطراف تخمک

۲- اسپرم بالغ و ظرفیت پذیر شده
مجاری تناسلی نر
بیضه
اپی دیدیم: بلوغ اسپرم
۲۴-۱۸ ساعت…..قدرت تحرک
افزودن پروتئینهای بازدارنده (تا پس از انزال): غیر فعال شدن اسپرمها

۱- تخمک بالغ

—در مرحله متافاز میوزII (دارای یک P.B)

—تکامل سیتوپلاسمی ( وجود گرانولهای کورتیکال در زیر غشا)

—افزایش میکروویلی سطح غشا

—تکامل خط زونا (منطقه شفاف)

—تکامل سلولهای گرانولوزای اطراف تخمک

۲- اسپرم بالغ و ظرفیت پذیر شده

—مجاری تناسلی نر

—مجاری تناسلی ماده

۱- تخمک بالغ

—در مرحله متافاز میوزII (دارای یک P.B)

—تکامل سیتوپلاسمی ( وجود گرانولهای کورتیکال در زیر غشا)

—افزایش میکروویلی سطح غشا

—تکامل خط زونا (منطقه شفاف)

—تکامل سلولهای گرانولوزای اطراف تخمک

۲- اسپرم بالغ و ظرفیت پذیر شده

—مجاری تناسلی نر

—مجاری تناسلی ماده

۳- عبور از سدهای اطراف تخمک

—نفوذ به تاج شعاعی

—نفوذ به زوناپلوسیدا

—ترکیب غشاهای تخمک و اسپرم

مطالعه بیشتر