پاورپوینت جامع الگوهای تدریس با معماری نوین

پاورپوینت جامع الگوهای تدریس با معماری نوین
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت جامع الگوهای تدریس با معماری نوین

دانش پژوهان گرامی ،این فایل حاوی فایل الگوهای تدریس با معماری نوین می باشد که با فرمت پاورپوینت در حجم ۴۶ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است.در صورت تمایل می توانید این محصول را از وبسایت خریداری و دانلود نمائید.

مقدمه:

تدریس فعال، تدریسی است که در آن رخدادهای آموزشی به صورت تعـامل های علمی، عاطفی واجتماعی با کسب اطلاعات و مهارت ها و توجه به فرآیند تفکر و آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی اتفاق می افتد.  آموزش با این شیوه جنبه کاربردی علوم را مد نظر قرار داده است . یعنی دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزان در یادگیری به درجه‌ای می رسند تا بتوانند از یافته‌های خود درحل مسائل جدید زندگی استفاده نمایند.به عبارتی یادگیرنده از طریق درگیر شدن در فعالیت ها و تجربیات متنوع یادگیری به مجموعه‌ای از دانش‌ها ، مهارت ها و نگرش ها دســت می یابد که خود در شکل گیری و تولید ‌آنها سهیم بوده است.و یادگیری در لایه‌های بالاتر حیطه شناختی اتفاق می افتد و چگونه آموختن بیش از انتقال حقایق و دانش‌ها اهمیـت پیدا می کند.

بنابراین می توان گفت در تدریس فعال :

۱- یادگیرنده منبع اصلی تحول خویشتن بوده،ویادگیری فعالیتی است که از فراگیرنده سر می زند و دائماً در حال تحول است . لذا یادگیرنده هم تجربه را تغییر می دهد و هم خود را براساس تجربه تغییر می کند .

۲- فرآیند یادگیری در زمان انجام دادن فعالیت دانش آموزان،فرآیندی خودگردان،خودفرمان ، خود نظم جو و خودرهبر است.

۳- در روشهای فعال تدریس یادگیری از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار است. دانش آموزان اغلب در سطوح بالاترحیطه شناختی درگیر می شوند.و اکتسابات یادگیرنده در عمق حیطه های عاطفی و رفتاری نیز رسوخ می­کند .(دیوید جانسون۱۹۸۹) جانسون معتقد است: وقتی آن چه را که فرامی گیرید برای دیگری توضیح دهید یادگیری شما بسیار بیشتر از زمانی است که یادگیری فقط از طـــریق گوش کردن یا خوانـــدن چیزی به تنهایی انجام می شود.

۴- در تدریس تعــاملی  ســــه اصل آزادی، مسئــــولیت و انتخاب نقش اساســــی بازی می کنند.

پاورپوینت الگوهای تدریس با معماری نوین شامل

بخش اول:روش ها

تعریف روش

تعریف تدریس

روش تدریس

آشنایی با انواع روش های تدریس

انواع روش های تدریس

الف) روش‌های تدریس کهن (سنتی)

ب: روش‌های نوین تدریس

روش توضیحی

روش سخنرانی

روش اکتشافی

روش حل مسئله

بخش دوم:الگوها

تعریف الگو

تعریف الگوی تدریس

چارت عناصر تدریس

انواع الگوهای تدریس

راهکار اجرایی با استفاده از الگوی دریافت مفاهیم

خانواده‌ی الگوهای اجتماعی

نمونه عملی تدریس باالگوی ایفای نقش

خانواده ی الگوهای رفتاری

خانواده ی الگوهای انفرادی

راهکار اجرایی برای الگوی غیرمستقیم

تفاوت الگو وروش تدریس

مطالعه بیشتر