تفسیر آزمون وکسلر ۴ با فرمت pdf

تفسیر آزمون وکسلر ۴ با فرمت pdf
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
6,500 تومان

توضیحات فایل:

تفسیر آزمون وکسلر ۴ با فرمت pdf

کاربران عزیز ، در این بخش تفسیر آزمون وکسلر ۴ با فرمت pdf در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.

بخشی از متن تفسیر آزمون وکسلر ۴:

روش هوشبهر های سه گانه

در تفسیر مرتبط با نیمرخ هوشی آزمودنی که از طریق نسخه اول و دوم مقیاس های هوشی وکسلر کودکان به دست می آید، مقایسه هوشبهر کلامی و عملکردی با هوشبهر کل و پس از آن مقایسه هوشبهر کلامی با عملکردی به عنوان یکی از شیوه های قدیمی محسوب می شود مقایسه هوشبهر های سه گانه که به – عنوان اولین روش تفسیر در مقیاس های هوشی و کار در نظر گرفته می شود. پژوهش های متعددی را به وجود آورده و مسیر مشخصی را برای آزمونگران حرفه ای در سنجش بالینی سازه هوش به وجود آورد. به راحتی نمی توان به فلسفه روش تفسیر تفاوت بین هوشبهر های سه گانه دست یافت مگر اینکه شناخت کاملی را در زمینه مفاهیم روان سنجی و سنجش روان شناختی در زمینه های بالینی – استثنایی به دست آورد.

اجرا، نمره گذاری و تفسیر به عنوان مراحل سه گانه ای محسوب می شوند که در استانداردسازی مقیاس های هوشی، از اهمیت فزایندهای برخوردار بوده و باعث می شوند تا شرایط یکسان در اجرا و نمره گذاری به دست آمده و بتوان تفسیر بالینی دقیق و کاربردی را انجام داد. از این رو، اجرای یکسان نمره گذاری عیشی و تفسیر کاربردی به عنوان معیارهای مطلوب مقیاس های انفرادی هوش در زمینه های بالینی محسوب می گردند و باید در مقیاس های هوشی وکسلر مدنظر قرار گیرند.

تدوین و بهره گیری از قواعد اجرایی و نمره گذاری باعث می شوند تا آزمونگران حرفه ای با برخورداری از دوره های دانش افزایی و تجارب کارورزی مهارت مطلوب را در اجرای یکسان و نمره گذاری عینی به دست آورند. علاوه بر آن، در فرایندهای تفسیری باید به خودمندی بالینی توجه نمود و همواره تفسیر مبنی بر خردمندی بالینی به عنوان پایه ای در راستای راهبردهای تفسیری شناخته می شود.

مطالعه بیشتر