دانلود جزوه جغرافیای شهری ارشد و دکتری

دانلود جزوه جغرافیای شهری ارشد و دکتری
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه جغرافیای شهری ارشد و دکتری

دانشجویان و کاربران گرامی ،محتوای این فایل شامل جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا در ۳۸۰ صفحه با فرمت ورد جهت آزمون ارشد و دکتری می باشد که در صورت تمایل می توانید این محصول را از وبسایت خریداری و دانلود نمایید.

منابع جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) :

دیدگاههای نو در جغرافیای شهری حسین شکویی انتشارات سمت

جغرافیای شهری حسین شکوئی انتشارات دانشگاه پیام نور

از شار تا شهر سید محسن حبیبی انتشارات دانشگاه تهران

جغرافیا و شهر شناسی یدالله فرید انتشارات دانشگاه تبریز

جغرافیای شهری ایران اصغر نظریان انتشارات دانشگاه پیام نور

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها با پاسخ نامه با فرمت ورد.

بخشی از متن:

فصل اول: دیدگاههای نو در جغرافیای شهری

جغرافیای شهری چیست؟

تعاریف جغرافیای شهری

۱ـ جغرافیای شهری روی نظام فضایی و موقعیت شهر تأکید دارد و نظیر سایر شاخه­ﻫﺎﯼ علم جغرافیا، علل پراکندگی مکان­ﻫﺎﯼ شهری، تشابهات و تناقضات اجتماعی ـ اقتصادی میان آنها را در ارتباط با شرایط مکانی مطالعه ﻣﯽ­کند.

با توجه به تعاریف فوق، تحلیل و تأکید در جغرافیای شهری بر پایه موارد زیر صورت ﻣﯽ­گیرد.

الف ـ نظام داخلی شهرها و ماهیت الگوها به ویژه کاربری زمین و حوزه­ﻫﺎﯼ اجتماعی شهرها.

ب ـ بررسی روند این الگوها و شکل­گیری آنها در طول زمان.

مجموعه تست

۱- چه کسی نگرش به اکولوژی  فرهنگی و جغرافیائی فرهنگی را تکمیل کرد ؟

۱- باروز             ۲- براین بری              ۳- کارل ساور              ۴- کانزن

۲- کدام یک از جغرافیدانان مفاهیم محیط گرایی را به قلمرو مطالعات شهری کشانده است ؟

۱- ارنست  برگس                    ۲-  گریفیت تیلور             ۳- همر هویت                  ۴-  مکنزی

۳-  کدام شهر به عنوان فستیوال موزیک در جهان شناخته شده است ؟

۱- سالزبورگ              ۲- کان                           ۳- وین                          ۴- نیس

۴- مطالعه فرآیندهای قابل درک انسانی در رابطه با نقش ، روش و بیان  افکار فرد در چار چوب کدام دیدگاه جغرافیای  انسانی می باشد ؟

۱- اجتماعی      ۲- رفتاری       ۳- فرهنگی        ۴- ناحیه ای

۵- درگسترش فرهنگ شهر نشینی و ایجاد شهر واره های قدیمی در ایران خصوصا”در کانون ها اصلی شهری کدام  دیدگاه صادق است ؟

۱- محیط گرایی        ۲- جبر جغرافیایی        ۳- طبقات اجتماعی     ۴- وجود قشر صنعتگر

۶- تمرکز،تراکم، هجوم و توالی جزء کدام یک از فرآیندهای زندگی شهری و توسعه فیزیکی شهر ها به شمار می رود؟

۱- اجتماعی    ۲- اکولوژیکی        ۳-  تحول شهرها          ۴- جمعیت شناختی

۷- در نظریه پخش گرایی، سیر مدنیت و گسترش تمدن های شهری به کدام عامل بستگی دارد ؟

۱- بازار                                                                      ۲-  اقتصاد ناحیه ای

۳- واحد های نسبتاً مستقل                                         ۴- وضعیت مساعت طبیعی

۸- درباره مفهوم صحیح شهرگرایی و شهرنشینی می توان اظهار داشت که :

۱- شهر نشینی  و شهر گرایی  هر دو مفهومی  کمی دارند.

۲-شهر نشینی و شهر گرایی هر دو مفهومی  کیفی دارند.

۳-شهرنشینی مفهومی کیفی ولی شهرگرایی مفهوم کمی دارد.

۴-شهرنشینی مفهومی کمی ولی شهرگرایی مفهوم کیفی دارد.

۹- در کدام یک از نظریه های پیدایش شهرها ، بیش از همه بر مفهوم مازاد تولید تاکید می گردد؟

۱- هیدرولیک                ۲- اقتصادی                    ۳- مذهبی           ۴- زیست محیطی

۱۰- انقلاب کمی در جغرافیای شهری بیش از همه متاثر از کدام مکتب بود ؟

۱-رفتار گرایی               ۲- ساختار گرایی             ۳- پوزیتیویسم                  ۴- نئومارکسیم

مطالعه بیشتر