خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری دکتر سیف

خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری دکتر سیف
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,000 تومان

توضیحات فایل:

خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری دکتر سیف

خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری هرگنهان ترجمه دکتر علی‌اکبر سیف با فرمت pdf در ۱۵۵ صفحه با کیفیت عالی تا فصل چهاردهم

در کتاب مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری آمده است:

علم روان‌شناسی شاخه‌های تخصصی فراوانی دارد که یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین آن‌ها یادگیری است. یادگیری از معدود زمینه‌های روان‌شناسی است که اندک زمانی پس از استقلال یافتن روان‌شناسی به عنوان یک نظام علمی پای گرفت.یادگیری نه تنها به عنوان یک زمینه علمی که به‌خودی‌خود حائز اهمیت است مورد توجه صاحب‌نظران قرار دارد، بلکه از آنجا که سایر رشته‌های روان‌شناسی یادگیری را اساس شناسایی مسائل مورد بحث خود می‌دانند این شاخه تخصصی علم روان‌شناسی، از همان روزهای نخست تأسیس روان‌شناسی علمی، مورد توجه روانشناسان مختلف بوده است.

این روزها یادگیری از عوامل مهم تبیین‌کننده رشد شخصیت به حساب می‌آید. بعضی از روش‌های کارآمد روان‌درمانی بر اصول یادگیری بنا نهاده شده‌اند.در تجدید سازمان مؤسسات نگه‌دارنده بیماران روانی و مجرمان، اصول یادگیری مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اصول یادگیری در زمینه‌های رفاه عمومی، روابط بین‌الملل، روش‌های حقوقی و قضایی  بهداشت به کار گرفته می‌شوند.یادگیری به عنوان وسیله‌ای برای تغییر نگرش مردم نسبت به آلودگی و کنترل جمعیت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در همین رابطه یادگیری به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد تغییرات فرهنگی به طور کلی مورد بحث و بررسی قرار دارد.

کتاب مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری مشتمل بر ۱۷ فصل و ۶ بخش مجزا می‌باشد:

بخش ۱: معرفی یادگیری

بخش ۲: نظریه‌های کارکردگرایی

بخش ۳: نظریه‌های تداعی گرایی

بخش ۴: نظریه‌های شناختی

بخش ۵: نظریه نوروفیزیولوژیکی

بخش ۶: نظریه تکاملی

بخشی از فصل ۱ کتاب مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری را باهم مرور می‌کنیم:

یادگیری یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها در روانشناسی امروز و در عین حال یکی از مشکل‌ترین مفاهیم برای تعریف کردن است. در یکی از فرهنگ لغت‌ها یادگیری این‌گونه تعریف شده است کسب دانش، فهمیدن یا تسلط یابی از راه تجربه یا مطالعه.اما بیشتر روانشناسان این تعریف را نمی‌پذیرند؛ زیرا در آن اصطلاحات مبهم دانش، فهمیدن و تسلط یابی به کار رفته‌اند. در عوض ما تعریفی از یادگیری را ترجیح می‌دهیم که به تغییر در رفتار مشاهده‌ پذیر اشاره می‌کند.معروف‌ترین تعریف‌ها تعریفی است که به وسیله گر گوری آ کیمبل پیشنهاد شده است. کیمبل یادگیری را به صورت تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری که در نتیجه تمرین تقویت‌شده رخ می‌دهد تعریف کرده است.

مطالعه بیشتر