دریافت پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان ۳۶ سوالی

دریافت پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان ۳۶ سوالی
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

دریافت پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان ۳۶ سوالی

نسخه فارسی گارنفسکی بر مبنای پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی (CERQ) و توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون(۲۰۰۱) در کشور هلند تدوین شده است و یک پرسش نامه چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابله ای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار می گیرد. بر خلاف سایر پرسش نامه های مقابله ای که به صورت آشکار بین افکار فرد و اعمال واقعی وی تمایز قائل نمی شوند، این پرسش نامه افکار فرد پس از مواجهه با یک تجربه منفی یا وقایع آسیب زا ارزیابی می کند(حسنی، ۱۳۸۹). این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است و دارای ۱۸ ماده می باشد.اجرای این پرسش نامه خیلی آسان است و هم برای افراد بهنجار و هم برای جمعیتهای بالینی قابل استفاده می باشد.

خرده مقیاسهای پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان فرم کوتاه نسخه فارسی گارنفسکی شامل ۹ خرده مقیاس است که عبارتند از:

راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه سازی و ملامت دیگران را ارزیابی می کند. دامنه نمرات مقیاس از ۱ (تقریبا هرگز) تا ۵ ( تقریبا همیشه) می باشد. هر خرده مقیاس شامل ۴ ماده است.

مشخصات فایل پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان فرم کوتاه

 نوع فایل:
 word با قابلیت ویرایش
روایی و پایایی:
دارد
روش تفسیر و نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
۵ درجه ای لیکرت
تعریف مفهومی:
دارد
منبع:
دارد

اسامی مولفه ها:

پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان فرم کوتاه دارای راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیری، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه سازی و ملامت دیگران می باشد

روش نمره گذاری پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان فرم کوتاه

روش نمره گذاری پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان فرم کوتاه به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

مطالعه بیشتر