جزوه و سوالات کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی گوتک

جزوه و سوالات کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی گوتک
نوع فایل
pdf+ppt
حجم فایل
11mb
نویسنده
دسته بندی
7,800 تومان

توضیحات فایل:

جزوه و سوالات کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی گوتک

جزوه و خلاصه کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی نوشته جرالد ال. گوتک ترجمه دکتر محمد جعفر پاک ‌سرشت بهمراه نمونه سوالات تستی و تشریحی با پاسخنامه با فرمت پاورپوینت و پی دی اف مناسب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی به عنوان منبع اصلی درس مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

فصول خلاصه کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی دکتر پاک ‌سرشت:

فصل اول: فلسفه و آموزش و پرورش
فصل دوم: ایدئالیسم و آموزش و پرورش
فصل سوم: رئالیسم و آموزش و پرورش
فصل چهارم: رئالیسم خداباورانه و آموزش و پرورش
فصل پنجم: طبیعت‌گرایی و آموزش و پرورش
فصل ششم: عمل‌گرایی و آموزش و پرورش
فصل هفتم: اگزیستانسیالیسم و آموزش و پرورش
فصل هشتم: تحلیل فلسفی و آموزش و پرورش
فصل یازدهم: لیبرالیسم و آموزش و پرورش
فصل دوازدهم: محافظهکاری و آموزش و پرورش
فصل پانزدهم: یک حزبیگری و آموزش و پرورش
فصل شانزدهم: نظریه و آموزش و پرورش
فصل هفدهم: ماهیت‌گرایی و آموزش و پرورش
فصل هجدهم: پایدارگرایی و آموزش و پرورش
فصل بیستم: بازسازی اجتماعی و آموزش و پرورش
فصل بیست‌ویکم: نظریه نقادی و آموزش و پرورش

فلسفه و آموزش و پرورش

در طول تاریخ به ویژه در سال های اخیر، تعلیم و تربیت موضوع مناقشات و تعارضات زیادی بوده است. مدرسه به عنوان نهادی اجتماعی کانون تعارضات است. توصیه های فراونی برای اصلاح مدرسه به عمل آمده است. برخی حتی پیشنهاد کرده اند که مدرسه به عنوان نهاد اولیه تربیتی باید کنار نهاده شود. بعضی دیگر برآنند که مدرسه باید عامدانه ارزش های مذهبی و معنوی را به کودکان منتقل کند. دیگران خواستار آشنایی متعلمان با نظم و قانونند. بوده است. از بسیاری جهات، وجود دیدگاههای متفاوت نشان های از سرزندگی است. مدرسه به عنوان نهادی اجتماعی کانون تعارضات است. توصیه های فراونی برای اصلاح مدرسه به عمل آمده است. برخی حتی پیشنهاد کرده اند که مدرسه به عنوان نهاد اولیه تربیتی باید کنار نهاده شود. بعضی دیگر برآنند که مدرسه باید عامدانه ارزش های مذهبی و معنوی را به کودکان منتقل کند…

مطالعه بیشتر