پاورپوینت ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران

پاورپوینت ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران
نوع فایل
ppt
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
12,000 تومان 7,700 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران

دانشجویان و کاربران گرامی،محصول مورد نظر دانلود باکیفیت ترین و جامع ترین پاورپوینت با موضوع : ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران می باشد که در قالب ppt در ۱۳ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از وب سایت فایل فولدر خریداری و دانلود نمایید.

پاورپوینت ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران:

مقدمه

یکی از ابزارهای تأمین مالی که به وسیله کارشناسان مالی اسـلامی پیـشنهاد شـده و در برخی از کشورهای اسلامی به مرحله اجرا درآمده، اوراق بهـادار اجـاره اسـت. ایـن اوراق افزون بر فراهم کردن شرا طی لازم جهت تأم نی مالی بنگاه یها تول یدی و خـدمات ، قابلیـت خرید و فروش در بازار ثانویه را نیز دارند و میتوانند به عنـوان ابـزار مـالی کارامـد مـورد استفاده قرار گیرند.

طراحی هر ابزار مالی نیازمند توجه به پنج بعد اصلی شامل، بعد اقتصادی ـ مال ،ی فقهی حقوقی حسابداری ـ گزارشگری مـالی مـدیریت ریـسک و مالیـاتی اسـت. ملاحظـاتحسابداری از جمله موردهایی است که پیش از انتشار اوراق اجاره باید مـورد توجـه قـرارگیرد تا در انتشار اوراق، مشکلی پدید نیاید. در حالی که ملاحظات مالیـاتی از جمله مهمترین موردهایی است که بر هزینه سرماهی ( ناشر بانی) و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران اثرگذار است.

در صورتی که مالیات مربوط به انتشار اوراق اجـاره بـهصـورت مـستقیم می باشد هزینه تأمین مالی بانی را افزایش دهد،مانع انتشار اوراق خواهد شد زیـرا بـانی میتواند از بازارهای موازی مانند بازار پول با هزینه یا کمتر تأم نی کند.

از ایـنرو در مقالـه حاضر ملاحظات حسابداری و مالیاتی اوراق اجاره مورد بررسی قرار می گیرد.

اوراق اجاره

اوراق اجاره، اوراق بهاداری است که نشاندهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایـی در اوراق اجـاره حـق اسـتفاده از منـافع * مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده میشـود دارایی ای مجموعه یا از داراییها، در قبال اجـارهبهـا از مالـک بـه شـخص دیگـری منتقـل
میشود. مدت قرارداد اجاره مشخص است و میتوان اجارهبها را در ابتـدای دوره، انتهـای دوره، با سررسیدهای ماهانه، فصلی ای سالانه پرداخت کرد. از آنجا که اوراق اجـاره، اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت مشاع فرد است، میتوان آن را در بازار ثانویه و بـه قیمتـی
که به وسیله عاملهای بازار تعیین میشود، معامله کرد.

مطالعه بیشتر