×
ادامه مطلب
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

اقدام پژوهی علاقمند کردن دانش آموزان به نماز

ادامه مطلب
۶ خرداد ۱۳۹۶

اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان

ادامه مطلب
۴ خرداد ۱۳۹۶

اقدام پژوهی چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم را کاهش دهم

ادامه مطلب
۴ خرداد ۱۳۹۶

اقدام پژوهی چگونه می توانم علاقه ی دانش آموزان مدرسه را جهت شرکت در نماز جماعت افزایش دهم

ادامه مطلب
۳ خرداد ۱۳۹۶

اقدام پژوهی چگونه می توانم رفتار ناپسند (فحش ) را در دانش آموزم برطرف کنم

ادامه مطلب
۳ خرداد ۱۳۹۶

اقدام پژوهی چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم

ادامه مطلب
۳ خرداد ۱۳۹۶

اقدام پژوهی چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم

ادامه مطلب
۳ خرداد ۱۳۹۶

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات رفتاری دانش آموزان را در زنگ ورزش برطرف نمایم؟

ادامه مطلب
۳ خرداد ۱۳۹۶

اقدام پژوهی چگونه بازیهای کامپیوتری را مدیریت و کنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزم شود

ادامه مطلب
۳ خرداد ۱۳۹۶

اقدام پژوهی چگونه انزوا و گوشه گیری علی را برطرف کنم

ادامه مطلب
۳ خرداد ۱۳۹۶

اقدام پژوهی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان

ادامه مطلب
۲۲ فروردین ۱۳۹۶

اقدام پژوهی جذاب کردن درس انشاء

0