طرح توجیهی تولید گاو گوشتی

طرح توجیهی تولید گاو گوشتی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,000 تومان

دانش پژوهان گرامی در این قسمت طرح توجیهی تولید گاو گوشتی در ۱۵ صفحه قابل پرینت گرفتن با کیفیت عالی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

فهرست طرح توجیهی تولید گاو گوشتی:

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره کننده مجوز:
ظرفیت اسمی تولیدات: ۱۵۰ راس
نوع تولیدات:
تعداد شاغلین: ۱۷ نفر
سرمایه گذاری کل طرح: ۳۷٫۲۱۱۵ میلیون ریال
سرمایه گذاری ثابت: ۵۶٫۱۸۲۱ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۸۲٫۲۹۳ میلیون ریال
درآمد سالیانه: ۰۰٫۳۳۴۸ میلیون ریال
سود ویژه: ۰۶٫۶۰۹ میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه: ۸٫۲ سال
نرخ بازدهی سرمایه: %۲٫۳۵ درصد
مشخصات سرمایه گذاری طرح:
وزارت جهاد کشاورزی
پرواربندی گوساله
گوشت قرمز

شرح مختصر:

نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهای اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و
بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایند، گرچه در سالهای اخیر جایگزینهایی برای گوشت قرمز
معرفی شده ولیکن طعم ومزه گوشت کماکان این محصول را بدون رقیب نگهداشته است. با عنایت
به اینکه جمعیت دامی یک کشور سرمایه ملی محسوب می گردد تداوم تولید و استفاده صحیح از
فراورده های آن حیاتی می باشد. بنا بر این تولید گوشت قرمز باید چنان باشد که علاوه بر امکان
تداوم تولید، صیــانت از جمعیت دامی کشــور را بعنوان یک سرمایه ملی و استفاده بهیــنه از
فـرآورده های آن را میســر سازد.
افزایش جمعیت کشور در سالهای اخیر و به تبع آن افزایش مصرف فرآورده های غذایی موجب
شده است که روشهای سنتی استحـصال مواد غذایی اعم از کشاورزی و دامداری کارآیی خود را از
دســـت بدهند. از ســـوی دیــگر با توجه به نیاز حیــاتی انســـان به پروتئیـــن وهمچنین
سیاستهــای دولت جمهـوری اســلامی مبنی بر لزوم خودکفـایی و عدم وابستگـی به بیگانگان در
تامین مواد غذایی اساسی مورد نیاز شـــهروندان،درگام نخســت و دستـــیابی به بازار های
خارجی منطـقه ای و فــرا منطـقه ای، در گام بعدی، بکارگیری روشــهای علمی نوین اهمیت
روزافــزونی یافته اسـت.

دانلود طرح توجیهی تولید گاو گوشتی جهت دریافت وام از بانکها را درفایل زیر دریافت کنید.

مطالعه بیشتر