مقاله نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

مقاله نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,900 تومان

توضیحات فایل

مقاله نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل پیرامون نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC) با فرمت ورد آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

شرح مختصر:

مقاله دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی استکه در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به ۵ دهه قبل از آن برمیگردد.

از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت،خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

سوالات و پیشنهادات

فصل اول: کلیات (تاریخچه تشکیل، ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)

مبحث اول : پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی

مبحث دوم : ساختار دیوان کیفری بین المللی

مبحث سوم: ارکان دیوان کیفری بین المللی

گفتار اول: قضات

گفتار دوم: ریاست

گفتار سوم: دادستانی

گفتار چهارم: شعب دیوان

گفتار پنجم: دبیر خانه دیوان

گفتار ششم: مجمع دول متعاهد

مبحث چهارم: مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن

گفتار اول: مفهوم حقوق کیفری بین المللی

گفتار دوم: ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی

مبحث پنجم: نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان

گفتار اول: سیستم دادرسی اتهامی

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط

مبحث ششم: سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی

گفتار اول: نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی

گفتار دوم ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان

گفتار سوم شکل گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی

فصل دوم: دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت ها

مبحث اول: دادسرای دیوان

مبحث دوم : نحوه انتخاب دادستان و برکناری او

مبحث سوم: موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت

مطالعه بیشتر