تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سود و ریسک کاهش قیمت سهام

تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سود و ریسک کاهش قیمت سهام
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,450 تومان

توضیحات فایل:

تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سود و ریسک کاهش قیمت سهام

دانشجویان و کاربران گرامی ،در این بخش تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سود و ریسک کاهش قیمت سهام در قالب pdf تهیه و تدوین و آماده دانلود شده است.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت نیاز می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

شرح مختصر تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سود و ریسک کاهش قیمت سهام

مشخصه شرکتهای بزرگ، ساختار مالکیت گسترده و تفکیک مالکیت از مدیریت است. این بدان معنا است که سهامداران کنترل اثربخشی را بر مدیران اعمال نمیکنند(ابرهیمی و همکاران،۱۳۹۰)در واقع مدیریت سود زمانی اتفاق میافتد که مدیریت در تالش است تا تصویر مناسبتری از شرکت برای ذینفعان ارائه دهد (لی کوهن و۱ همکاران،۲۰۱۴ ،)زیرا این تصویر بر منافع مدیران تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم دارد (فخاری و همکاران،۱۳۹۱ .) بنابراین همواره این نگرانی باالخص در زمان بحران های مالی وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد مالی شرکتها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی هستند، با اهداف خاص مدیریت شده باشد.

اگر چه دالیل متفاوتی برای انگیزههای مدیریت سود توسط مدیران در کشورهای دیگر ارائه شده است (تامین مالی؛ هزینه نمایندگی، جذب سهامدار جدید، فرآیندهای سیاسی و …..(استرابل۲۰۰۹) اما طرح پاداش مبتنی بر سود از جمله دلایل دستکاری سود در شرکتهای ایرانی است(فخاری و همکاران،۱۳۹۱ .)

از طرفی منبع اطلاعاتی اکثریت فعالان بازار سرمایه گزارش های مالی منتشره از جانب شرکتها می باشد که به صورت دوره ای در اختیار عموم قرار می گیرد و مبنای تصمیم گیریهای سرمایه گذاری در بازار سهام می باشد با افزایش منابع در اختیار مدیریت، میزان افراد ذینفع در ارتباط با شرکت های سهامی نیز افزایش می یابد (باکیت، اسکندر ،۲۰۰۹ .)بسیاری از پژوهشگران نظیر چن و همکاران (۲۰۰۱ )بر این باورند که تغییرات قیمت سهام یک شرکت از مدیریت اطلاعات داخلی آن ناشی می شود.

مطالعه بیشتر