برترین برنامه راهبردی و طرح ساختاری (جامع) شهر شهریار

برترین برنامه راهبردی و طرح ساختاری (جامع) شهر شهریار
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

برترین برنامه راهبردی و طرح ساختاری (جامع) شهر شهریار

طرح جامع شهریار تحت عنوان برنامه راهبردی و طرح ساختاری شهر شهریار که توسط مهندسان مشاور و در۱۸۱ صفحه تهیه شد به صورت PDF از لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

Image result for ‫برترین برنامه راهبردی و طرح ساختاری (جامع) شهر شهریار‬‎

فهرست مطالب برترین برنامه راهبردی و طرح ساختاری (جامع) شهر شهریار

وضعیت نظام شهری حوزه کرج شهریار
کانون های شهری حوزه
نظام استقرار کانون های شهری
جمعیت کانون های شهری حوزه
نظام توزیع سکونت، فعالیت و خدمات
سازمان فضایی حوزه و نقش مراکز شهری

برنامه ریزی راهبردی توسعه و عمران شهر شهریار
وضعیت ساختاری شهر
چشم انداز و هدف های توسعه شهر شهریار
راهبردهای توسعه در شهر شهریار
سیاست های توسعه و عمران موضوعی و موردی

برنامه ریزی ساختاری توسعه و عمران شهرها
طرح ساختاری شهر
معیارها، ضوابط و مقررات شهری

برنامه ریزی عملیاتی
برنامه توسعه و عمران شهر
برنامه مدیریت توسعه
زمان بندی و اولویت بندی برنامه توسعه

بهنگام سازی و بازنگری برنامه توسعه
ایجاد پایگاه داده ها و نقشه های طرح راهبردی ساختاری حوزه شهری
روش ها و ابزار بهنگام سازی داده ها و اطلاعات
نظام بازنگری ادواری در برنامه های راهبردی ساختاری و عملیاتی توسعه و عمران شهر
فرایند ارزیابی و نظارت بر پیشبرد برنامه توسعه و عمران
مشارکت مهندس مشاور در حوزه در فرایند مدیریت شهر

……

۱ .وضعیت نظام شهری حوزه کرج ـ شهریار

حوزه شهری کرج شهریار با ۱۰۱۶ کیلومتر مربع وسعت، یکی از حوزه های شهری نه گانه مجموعه شهری تهران در قلمروی غربی استان است که از لحاظ مساحت و جمعیت دومین حوزه پس از تهران است.

این حوزه از شرق با حوزههای شهری تهران و اسلامشهر ـ رباط کریم و از غرب با حوزه های اشتهارد و هشتگرد مجاور است، در شمال آن ارتفاعات البرز مرکزی بین دو رودخانه کرج و کردان و در جنوب آن ناهمواریها و دشتهای شورهزار دهستان اخترآباد قرار دارد.

حوزه از بخشهای شهری چهار شهرستان کرج و شهریار، ملارد و قدس شکل گرفته و حدود ۳۰ درصدمساحت دو شهرستان را پوشش میدهد به نحوی که دهستانهای گرمدره، کمالآباد و محمدآباد را از بخش مرکزی شهرستان کرج و دهستانهای جوقین، رزکان، فردوس، قائمآباد، مویز و سعیدآباد را از بخش مرکزی و دهستانهای ملارد شمالی و جنوبی، بی بی سکینه را از بخش ملارد واقع در شهرستان ملارد ودهستانهای هفت جوی و دانش را از بخش قدس واقع در شهرستان قدس در بر میگیرد.

مطالعه بیشتر