کامل ترین خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی

کامل ترین خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
6,900 تومان

شرح مختصر:

کامل ترین خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی

این مجموعه شامل خلاصه جزوه و چکیده ای از مهم ترین قسمت های درس مهارتهای عمومی مدیریت بر اساس کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی مناسب دانشجویان ارشد فراگیر پیام نور در رشته مدیریت اجرایی (تمام گرایش ها) با کد درس ۱۲۱۸۲۳۸ میباشد که به صورت یک فایل زیپ شده (فشرده) با حجم ۱۲ مگابایت قابل دانلود میباشد .

این جزوه برای دانشجویان ارشد رشته مدیریت اجرایی در زمینه های مرتبط با دانشگاه پیام نور و درس کد ۱۲۱۸۲۳۸ تهیه شده است و سعی شده است در این جزوه دانشجو با خواندن خلاصه و چکیده مهمی از کتاب مهارت های خود را افزایش دهد. این جزوه میتواند مورد استفاده سایر دانشگاه ها و دانشجویان نیز قرار بگیرد.

مطالعه این فایل به داوطلبان کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت اکیدا توصیه می شود.

این مجموعه به شرح ذیل می باشد:

  • سه نمونه جزوه و خلاصه کتاب مدیریت عمومی(ویراست سوم) دکتر الوانی در قالب فایل pdf درحجم ۱۲۷ ،۷۰ و ۳۲ صفحه ای
  • خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی (ویرایش جدید) به همراه خلاصه ضمیمه های کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی (ویرایش جدید)
  •  تست های کتاب مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی( بیش از ۸۰۰ تست) با پاسخنامه
  • بانک نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخنامه با کد درس ۱۲۱۸۲۳۸ از سال ۸۹ الی ۹۶

فهرست مطالب کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی :

فصل ۱ : سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت
طبقه بندی های تاریخی نظریه های سازمان و مدیریت
طبقه بندی مجموعه ای نظریه های سازمان و مدیریت
نقش استعاره ها در شناخت سازمان
فصل ۲ : برنامه ریزی: برنامه ریزی جامع ( استراتژیک)
خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک
وجوه افتراق برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی عملیاتی
اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان
سبک های مختلف برنامه ریزی جامع و تعیین استراتـژی های سازمانی
فرایند برنامه ریزی جامع
روش SWOT در برنامه ریزی استراتژیک
جایگاه سازمانی برنامه ریزی استراتژیک
مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی عملیاتی
هدف
پیش بینی عملیات
تکنیک های برنامه ریزی
مدل های شبکه ای برنامه ریزی
برنامه ریزی نیروی انسانی
برنامه ریزی احتیاجات نیروی انسانی
برنامه ریزی تأمین نیروی انسانی
فصل ۳ : سازماندهی: سازماندهی پویا
سازماندهی پویا
مبانی سازماندهی
سازمان بر مبنای وظیفه (هدف)
مزایا و محدودیت های سازمان بر مبنای وظیفه
سازمان بر مبنای نوع تولید یا عملیات
مزایا و محدودیت های سازمان بر مبنای نوع تولید

سازمان بر مبنای منطقه عملیات

مزایا و محدودیت های سازمان بر مبنای منطقه عملیات

سازمان بر مبنای ارباب رجوع یا مشتری

مزایا و محدودیت های سازمان بر مبنای ارباب رجوع

ساختار ترکیبی

الگوهای جدید ساختار سازمانی

محدودیت های ساختارهای سنتی سازمانی

…..

مطالعه بیشتر