نمونه کارافرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک

نمونه کارافرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

نمونه کارافرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک

محصول مورد نظر شامل پروژه کار افرینی و مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک می باشد که در قالب فایل WORD با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۷۲ صفحه نگارش شده است.

مشخصات طرح نمونه کارافرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک

نام مجری : شرکت x
سرمایه ثبتی فعلی : ۱ میلیون ریال
نوع مجوز : اعلامیه تأسیس سازمان صنایع و معادن
ظرفیت اسمی : ۵۰۰ تن
ظرفیت فعلی : ۵۰۰ تن
نوع طرح : ایجاد / تولید قطعات تزریقی پلاستیکی زمین و ساختمان :
مساحت زمین : ۲۰۷ متر مربع
سطح زیر بنا : ۲۶۵ متر مربع
مساحت سالن تولید : ۱۸۶ متر مربع
مساحت بالکن : ۵۹ متر مربع
حیاط خلوت : ۲۰ متر مربع
سرمایه گذاری طرح :
سرمایه ثابت : ۶۶۲۷ میلیون ریال
سرمایه در گردش : ۳۳۸۶ میلیون ریال
سرمایه کل : ۱۰۰۱۳ میلیون ریال
اعضاء هیئت مدیره :
مدیر عامل :
رئیس هیئت مدیره ک
نایب رئیس هیئت مدیره :
تأمین منابع :
سرمایه گذاری متقاضی : ۷۳۱۳ میلیون ریال
تسهیلات بلند مدت : ۲۷۰۰ میلیون ریال
تسهیلات کوتاه مدت : ۰ میلیون ریال
جاری شرکاء : میلیون ریال
حسابهای پرداختی : میلیون ریال
منابع پرداختی : میلیون ریال
شاخصهای عملیاتی :
تعداد روز کاری : ۳۰۰ روز
تعداد نوبت کاری در روز : ۱ نوبت
زمان نوبت کاری : ۸ ساعت
مواد اولیه و محل تأمین آن :
داخلی : ×
خارجی :
هزینه های تولید در حداکثر ظرفیت عملی :
هزینه های ثابت تولید : ۲۴۴۳ میلیون ریال
هزینه های متغیر تولید : ۲۶۳۵۲ میلیون ریال
کل هزینه های سالانه : ۲۸۷۹۵ میلیون ریال
تعداد کارکنان :
تولید : ۲۸ نفر
اداری : ۲ نفر
جمع : ۳۰ نفر

فهرست مطالب:

خلاصه گزارش

مقدمه. ۶

 • خلاصه گزارش بررسی فنی۸
 • خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح ۱۱
 • خلاصه بررسی مالی  ۱۳

بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی

 • مشخصات متقاضی ۱۹
  • شرکت ۱۹
  • سهامداران ۱۹
  • مدیریت ۱۹
  • کارکنان۲۰
 • سابقه مالی شرکت. ۲۰

بخش دوم – بررسی فنی

 • هدف از اجرای طرح ۲۲
 • ظرفیت و نحوه برآورد آن ۲۲
 • برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش ۲۲

۳-۱- ظرفیت تولید۲۲

۴- روش تولید (نمودار فرآیند تولید)۲۳

۴-۱- تکنولوژی تولید ۲۳

۴-۲- روش تولید ۲۴

۵- مواد اولیه طرح  ۲۶

۶- کنترل کیفیت ۲۶

۷- محیط زیست ۲۸

۸- برنامه زمانبندی اجرای طرح۲۸

۹- هزینه های ثابت طرح۲۹

۹-۱- زمین ۲۹

۹-۲- محوطه و ساختمان سازی ۲۹

۹-۳- ماشین آلات و تجهیزات ۳۰

۹-۴- تأسیسات ۳۰

۹-۵- جدول وسایط حمل و نقل ۳۱

۹-۶- ملزومات اداری ۳۱

۹-۷- هزینه پیش بینی نشده ۳۱

۹-۸- هزینه های قبل از بهره برداری ۳۱

۱۰- سرمایه در گردش طرح ۳۲

۱۱- نحوه تأمین منابع مالی ۳۳

۱۲- هزینه های تولید سالیانه ۳۳

۱۲-۱- مواد اولیه۳۳

۱۲-۲- نیروی انسانی۳۳

۱۲-۳- انرژی مصرفی۳۳

۱۲-۴- هزینه نگهداری و تعمیرات ۳۵

۱۲-۵- هزینه پیش بینی نشده تولید ۳۵

۱۲-۶- هزینه استهلاک۳۵

۱۲-۷- هزینه تسهیلات مالی ۳۵

۱۲-۸- جدول هزینه های ثابت و متغییر تولید ۳۶

۱۳- برنامه فروش۳۶

۱۴- شاخص های اقتصادی طرح ۳۶

بخش سوم – بررسی بازار

 • مقدمه ۳۷
 • مشخصات محصول ۴۰
 • عرضه ۴۰

۳-۱- تولیدات داخلی  ۴۰

۴- محل تأمین و قیمت خرید مواد اولیه۴۲

۵- قیمت فروش محصولات ۴۲

۶- نتیجه گیری و پیشنهاد ۴۴

بخش چهارم – جداول مالی و محاسبات مالی طرح

بخش پنجم – مدارک ثبت

مطالعه بیشتر