نمونه سوالات کتاب روانشناسی هلیگارد

نمونه سوالات کتاب روانشناسی هلیگارد
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

نمونه سوالات کتاب روانشناسی هلیگارد

دانشجویان و کاربران گرامی ،محتوای این فال شامل مجموعه ای از نمونه سوالات کتاب روانشناسی هلیگارد می باشد که با پاسخنامه کلیدی تهیه و تنظیم گردیده است.

بخشی از نمونه سوالات:

مادران کدام یک از گروههای زیر ، پاسخهای خود را بیشتر بر اساس نیاز های کودک متناسب می کنند ؟

الف) دوری گزین                           ب) دلبسته بدون احساس امنیت

ج) دودلان                                    د) دلبسته دارای احساس امنیت

کودکانی که الگوی دروی گزینانه را در موقعیت ناآشنا نشان می دهند مادرانشان چه ویژگی دارند ؟

الف) تماس نزدیک جسمی با او ندارند 

ب) همیشه رفتار طرد کننده دارند

ج) کودکان خود را در آغوش نمی گیرند

د) فقط هنگام برآشفتگی کودک با او تماس دارند

 چنانچه مادری توجه یکنواختی به کودک نداشته باشد (  گاه با حساسیت به او پاسخ دهد و گاه به او اجازه ارتباط ندهد ) کودک در موقعیت ناآشنا داری چه الگوی رفتاری می شود ؟

الف) نزدیکی گزین                             ب) دوری گزین

ج) دودلانه ( دلبسته دارای احساس امنیت )   د)  دودلانه بدون احساس امنیت

 بیشترین عاملی که در ایجاد دلبستگی کودک موثر است چه عاملی است ؟

 الف) میزان پاسخدهی کودک                ب) رفتار مادر

ج) مزاج کودک                                د) روابط والدین

ناراحتی کودک هنگام ترک مادر را بر اساس چه عاملی می توان پیش بینی کرد ؟

الف) گریه های کودک                        ب) بی تفاوتی

ج) ارتباط والدین                               د) مزاج کودک

 واکنش کلی کودک به دوری و بازگشت مراقب اولیه اش تابع چه عواملی است ؟

الف) خلق و خود   مزاج                       ب) تجارب والدین –  مزاج

ج) پاسخدهی مراقب به کودک – مزاج         د) شخصیت والدین – خلق و خو

بر اساس تحقیقات انجام شده ، نوع دلبستگی کودک در رشد بعدی به چه صورت است ؟

 الف) کاملاً ثابت می ماند                       

ب) کاملاً تغییر می کند

ج) در صورت تغییر محیط هم ثابت می ماند  

د) ربطی به نحوه مدارای کودک با رخداد جدید ندارد

 کدام گروه از کودکان هنگام حل مسائلی که مستلزم استفاده از ابزار بود ، هنگام برخورد با مشکل ، خشم چندانی نداشتند بلکه از بزرگسالان کمک می طلبیدند ؟

الف) دود لانه                                    ب) دلبسته دارای احساس امنیت

ج) دوری گزین                                   د) نابسامان

 احساس پایداری که بچه ها در مورد زن یا مرد بودن پیدا می کنند چه نام دارد ؟

الف)  نقش جنسی                                  ب) سنخ پذیری جنسی

ج) خود جنسی                                      د) هویت جنسی

 پذیرش رفتارها و صفاتی که از نظر فرهنگی با جنسیت فرد مناسب تلقی می شود چه نام دارد ؟

 الف) تکالیف جنسی                              ب) هویت جنسی

ج) سنخ پذیری جنسی                             د) نقش پذیری جنسی

مطالعه بیشتر