پاورپوینت دستورالعمل دادرسی مالیاتی در ۷۸ اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل دادرسی مالیاتی در ۷۸ اسلاید
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,000 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت دستورالعمل دادرسی مالیاتی در ۷۸ اسلاید

کاربران عزیز ، در این بخش پاورپوینت دستورالعمل دادرسی مالیاتی در ۷۸ اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت دستورالعمل دادرسی مالیاتی ،متن چند تا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید ۲

بخشنامه دستورالعمل دادرسی مالیاتی

به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری سازمانی و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و نیز حـل و فـصل سـریـع و عـادلانـه اخـتلافـات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده های مطروحه در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مــستقیم، به پیوست دسـتـورالـعـمـل دادرســی مــالــیاتــی جـهـت بـهـره بـرداری و اجـراء ابـلاغ می گردد.

محتوای اسلاید ۵

مقدمه

تعاریف:

دستورالعمل دادرسی مالیاتی عبارت است از مجموعه اصول و مقرراتی که در فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی می باید توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. این دستورالعمل بیان کننده نحوه انجام وظایف نمایندگان عضو هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۳۷، ۲۱۶، ۲۴۴ و … و نیز رؤسای امور مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و یا حل و فصل پرونده های مالیاتی و همچنین تکالیف مقرر برای مؤدیان مالیاتی خواهد بود.

محتوای اسلاید ۲۹

اعتراض به برگ تشخیص

بند ۲۲ – صدور قرار رسیدگی و مهلت اجرای آن

هرگاه به دلیل نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسناد و مدارک نزد اشخاص ثالث یا کثرت اسناد و مدارک ارائه شده ، هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار کارشناسی صادر نماید ، مجری یا مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به رسیدگی به  پرونده مزبور و اجرای کامل موارد مورد درخواست هیأت اقدام لازم معمول و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهایی گزارش نمایند.

تبصره – چنانچه اجرای قرار مذکور ظرف مهلت تعیین شده امکان پذیر نباشد موضوع توسط مجری قرار به دبیرخانه هیأتها منعکس و  این مدت حداکثر تا ۲ ماه توسط هیأت قابل تمدید می باشد .

بند ۲۳ لزوم پاراف ظهر گزارش مجریان قرار توسط هیأت صادر کننده

دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلف است پس از وصول گزارش مأموران مجری قرار ، گزارش یاد شده را جهت کسب نظر به هیأت صادر کننده قرار ارسال نماید . چنانچه هیأت مذکور ، گزارش تنظیم شده را کافی به مقصود دانست پس از پاراف ذیل آن مراتب جهت دعوت از مؤدی به  دبیرخانه هیأتها ارسال تا مطابق با بند ۱۴ دستور العمل جاری اقدام گردد در غیر اینصورت با اعلام کتبی ذیل گزارش مربوطه ، موارد به کارشناس مجری قرار جهت رفع نقص و اعاده آن ارجاع می گردد که  در اینگونه موارد پانزده روز به مدت مندرج در بند ۲۲ دستورالعمل جاری اضافه خواهد شد .

مطالعه بیشتر