نمونه سوالات کتاب نظریه‌ های حسابرسی رضازاده

نمونه سوالات کتاب نظریه‌ های حسابرسی رضازاده
نوع فایل
pdf+word
حجم فایل
8mb
نویسنده
دسته بندی
6,900 تومان

توضیحات فایل:

دانشجویان و کاربران گرامی،محتوای این فایل مجموعه کامل نمونه سوالات کتاب نظریه‌های حسابرسی جواد رضازاده درس حسابرسی پیشرفته با پاسخنامه می باشد که با فرمت پی دی اف و ورد تهیه و تدوین شده و هم اکنون آماده دانلود می باشد .امید است که سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد . در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از وبسایت ما با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

نمونه سوالات کتاب نظریه‌ های حسابرسی رضازاده

بخشی از سوالات:

۱-کتاب نظریه های حسابرسی بر …… حسابرسی توجه و تاکید دارد.

الف-بعد عملی             ب-بعد حرفه ای           ج-بعد نظری عملی            د-بعد نظری

۲-علم به معنای خاص کلمه عبارت است از :

الف-دانسته هایی که بشر به کمک تجربه کسب میکند.

ب-دانسته هایی که بشرآنرا به کمک عقل کسب میکند.

ج-دانسته هایی که بشر آنرا به کمک عقل و با محک تجربه کسب میکند.

د-ب و ج صحیح است.

۳-موضوع اصلی علوم طبیعی مطالعه رفتار تمامی  ………………..  و موضوع اصلی علوم اجتماعی………..  از میان تمامی پدیده های دنیا است.

الف-مطالعه رفتار بشر در جامعه –پدیده های دنیا

ب- پدیده های دنیا غیر از رفتاربشر-منحصربه رفتاربشر

ج-رفتار انسانها-رفتار انسانها

د-مطالعه رفتار تمامی رشته های تجربی

۴-طبق تعریف کمیته مسئول تدوین بیانیه ( ساخت و آزمون نظریه حسابداری ) نظریه عبارت است از :

الف-مجموعه ای از اطلاعات که به توصیف و پیش بینی رویدادها می پردازد.

ب-مجموعه از گزاره ها که به توصیف ، توضیح و پیش بینی رویدادها می پردازد.

ج-مجموعه از گزاره ها که به توصیف،توضیح و پیش بینی رویدادها دردنیای واقعی می پردازد.

د- مجموعه از گزاره ها که به توضیح و پیش بینی رویدادها دردنیای واقعی می پردازد.

۵-به نظر ماتز و شرف یکی از دلایل اصلی تحقیق جدی درباره امکان طرح نظریه حسابرسی و ماهیت آن عبارت است از:

الف-امید به اینکه نظریه بتواند راه حلهای ممکن را فراهم کند.

ب- امید به اینکه نظریه بتواند راه حل یا دست کم سرنخی برای حل مسائل حسابرسی فراهم کند.

ج- امید به اینکه نظریه بتواند راه حل و سرنخی برای مسائل جاری حسابرسی فراهم کند.

د-همه موارد

۶-نگاه فلینت به پدیده حسابرسی نگاهی از

الف-درون و حسابرسی را به صورت یک پدیده می بیند.

ب-بیرون و درباره علت و پیامدهای وجود آن از دید جامعه نظر میکند.

ج-بیرون وحسابرسی را به صورت یک پدیده می بیند و درباره علت و پیامدهای وجود آن از دید جامعه نظر می کند.

د-درون-بر جزئیات کار حسابرسی توجه دارد.

مطالعه بیشتر