دانلود پاورپوینت حسابداری شرکت های تعاونی

دانلود پاورپوینت حسابداری شرکت های تعاونی
نوع فایل
pdf+ppt
حجم فایل
2mb
نویسنده
5,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود پاورپوینت حسابداری شرکت های تعاونی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پاورپوینت حسابداری شرکت های تعاونی به استناد کتاب حسابداری شرکتها ی هنرستان با فرمت ppt غیر قابل ویرایش بهمراه فایل پی دی اف حسابداری شرکتهای تعاونی در ۲۰ صفحه می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

پاورپوینت حسابداری شرکت های تعاونی شامل:

افزایش سرمایه تعاونی در ۵ اسلاید

تشکیل شرکتهای تعاونی در ۶ اسلاید

تقسیم سود در شرکتهای تعاونی در ۹ اسلاید

فوت اعضاء در ۴ اسلاید

تعریف شرکت تعاونی

بھ موجب قانون تجارت ، شرکت تعاونی تولید شرکتی است کھ بین عده ایی از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس بھ کار میبرند و ھمین قانون در باره شرکت تعاونی مصرف اظھار می دارد : (( شرکت تعاونی مصرف شرکتی است کھ برای مقاصد زیر تشکیل میشود:))

١-فروش اجناس لازمھ برای مصارف زندگی اعم از اینکھ این اجناس مذکور را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
٢-تقسیم نفع و ضرر بین شرکا بھ نسبت خرید ھریک از آنھا ١٣۵٠ اعلام داشتھ است ((شرکت تعاونی شرکتی است از /٠٣/ اما ماده ٢ قانون تشکیل شرکت ھای تعاونی مصرف ١۶ اشخاص حقیقی و حقوقی کھ بھ منظور رفع نیازمندیھای مشترک و بھبود وضع اقتصادی و اجتملاعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و ھمکاری آنان موافق اصولی کھ در این قانون مطرح است تشکیل می شود))

ارکان شرکت ھای تعاونی:

١-مجمع عمومی
٢-ھیات مدیره
٣-بازرسان
مجمع عمومی براساس مفاد قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتھای تعاونی است.این مجمع از اجتماع اعضاتعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنھا بھ طور عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.ھرعضو بدون در نظرگرفتن میزان سھم فقط داری یک رای است.

مطالعه بیشتر