دانلود فایل روان شناسی کار دانشگاه علمی کاربردی word

دانلود فایل روان شناسی کار دانشگاه علمی کاربردی word
نوع فایل
word
حجم فایل
353KB
نویسنده
دسته بندی
9,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود فایل روان شناسی کار دانشگاه علمی کاربردی word

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل کامل ترین فایل ورد روان شناسی کار دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد که با فرمت word در ۲۵۹ صفحه با قابلیت سرچ و جستجو تهیه و تدوین گردیده است .امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست روان شناسی کار دانشگاه علمی کاربردی:

فصل ۱…..  ۵

تعاریف کلیات و مفاهیم روانشناسی. ۵
تعریف روان شناسی ۶
رفتار چیست؟ ۷
فرایندهای ذهنی چیست؟ ۷

حوزه های روان شناسی و کاربرد آنها ۸
رشته های روان شناسی ۱۰
رشته های روان شناسی بنیادی و کاربردی ۱۰
کاربردهای روان شناسی ۱۴
روان شناسی کار ۱۷
هدف روان شناسی کار ۱۸
کار و اهمیت آن ۱۸

ابعاد محیط کار ۲۲
سایر زمینه های خدمات روان شناسی کار ۲۵
تاریخچه روان شناسی کار ۲۶
عوامل مؤثر در شکل گیری روانشناسی کار ۲۶
خلاصه فصل ۲۹
سؤالات چهار گزینه ای ۳۱
سؤالات تشریحی ۳۲
منابع ۳۲

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ۳۳

فصل ۲……  ۳۵

تفاوت های فردی ۳۵
هدف های یادگیری ۳۵
تاریخچه‌ توجه به تفاوت های فردی ۳۷
طبقه بندی تفاوت های فردی ۴۱
ندازه گیری و سنجش تفاوت های فردی ۴۲
مقیاس های اندازه گیری ۴۳

مقیاس اسمی ۴۳
مقیاس ترتیبی ۴۴
مقیاس فاصله ای ۴۴
مقیاس نسبی ۴۵
آزمون و انواع آن ۴۶
هوش و اندازه گیری آن ۴۹
آزمون هوش وکسلر ۵۰
مقیاس های هوشی وکسلر ۵۱

محاسن آزمون های هوش وکسلر ۵۲

آزمون هوش بینه ۵۳
عوامل مؤثر بر تفاوت های فردی ۵۹
کاربرد مفاهیم مربوط به تفاوت های فردی ۶۰
کاربرد تفاوت های فردی در کار ۶۱
نتایج به کارگیری کارکنان براساس تفاوت های فردی ۶۴
خلاصه فصل ۶۴
سؤالات چهار گزینه ای ۶۶
سؤالات تشریحی ۶۸

خلاصه کتاب روانشناسی کار دانشگاه علمی کاربردی 

فصل ۳ …….  ۷۰

کار و شخصیت ۷۰
تعریف و مفهوم شخصیت ۷۰
تعریف شخصیت ۷۲
رشد شخصیت ۷۲
سؤالات اساسی در خصوص ماهیت انسان ۷۴
نظریه های شخصیت ۷۵
نظریه روان‌کاوی ۷۶

نظریه های شناختی شخصیت ۷۷
نظریه های تیپ شناختی شخصیت ۷۷
نظریه ویژگی ها و صفات شخصیت ۷۹
مکتب انسان گرایی کارل راجرز ۸۰
نظریه های رفتارگرایی ۸۰
آزمون پنج عامل بزرگ شخصیت ۸۱
رابطه شخصیت با کار و شغل ۸۴
نتایج فردی عدم تطابق شغل با ویژگی های شخصیتی ۸۵

پیامدهای سازمانی عدم تطابق شغل با ویژگی های شخصیتی ۸۵
نظریه جان هالند: تناسب شغل با فرد ۸۶
نکات اصلی نظریه هالند ۸۷
خلاصه فصل ۸۹
سؤالات چهار گزینه ای ۹۲
سؤالات مفهومی ۹۳
منابع ۹۳
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ۹۴

فصل ۴……..  ۹۵

انگیزش و پیشرفت شغلی ۹۵
تعریف و مفهوم انگیزه ۹۶
انواع انگیزه ها ۹۷
انگیزه های درونی و بیرونی ۹۸
انگیزه های فیزیولوژیک ۹۹
انگیزه های اجتماعی ۱۰۰
کاربرد انگیزه در محیط کار ۱۰۰

اهمیت انگیزش کارکنان ۱۰۱
نظریه های انگیزش ۱۰۳
نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ۱۰۴
نیازهای زیستی ۱۰۵
نیازهای امنیتی ۱۰۵
نیازهای اجتماعی ۱۰۵
نیاز به عزت نفس ۱۰۶
نیاز به خودشکوفایی ۱۰۶

نظریه مک گرگور ۱۰۶

نظریه مک کللند ۱۰۸
نظریه انتظار ۱۰۹
تقویت کننده ها و پیشرفت شغلی ۱۱۱
تقویت کننده های غیر مادی سازمانی ۱۱۵
روش های افزایش انگیزه در نیروی کار ۱۱۵
خلاصه فصل ۱۱۸
سؤالات چهار گزینه ای ۱۱۹
سؤالات تشریحی ۱۲۱

منابع ۱۲۱
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ۱۲۲

جزوه روان شناسی کار دانشگاه علمی کاربردی

فصل ۵………   ۱۲۳

یادگیری و آموزش کارکنان ۱۲۳
هدف های یادگیری ۱۲۳
مفهوم یادگیری و انواع آن ۱۲۴
آموزش در محیط کار و اهمیت آن ۱۲۴
اهداف آموزش کارکنان ۱۲۶

رویکردهای آموزشی ۱۲۶
دیدگاه سنتی و جدید به آموزش ۱۲۷
اهمیت آموزش کارکنان در سازمان ۱۲۸
فرایند آموزش ۱۳۱
تعیین نیازهای آموزشی ۱۳۱
تدوین برنامه اجرایی ۱۳۲
انواع آموزش در محیط کار ۱۳۲

مدل آموزشی گراینر ۱۳۵
شناخت استعدادها و توانمندی‌ها ۱۳۷

سنجش استعدادها ۱۳۸
آزمون های توانایی ۱۳۹
آزمون استعداد مکانیکی مینه سوتا ۱۳۹
آزمون استعداد تجسم فضایی سوله ۱۳۹
آزمون سنجش هماهنگی دودست ۱۴۰
روش های ترغیب کارکنان به شرکت در دوره های آموزش ۱۴۰
شیوه های افزایش اثربخشی آموزش ۱۴۱
خلاصه فصل ۱۴۳

سؤالات چهار گزینه ای ۱۴۴
سؤالات تشریحی ۱۴۶
منابع ۱۴۶
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ۱۴۷

فصل ۶ ………….   ۱۴۸

فصل ۷ ………. ۱۷۷

فصل ۸  ………. ۲۰۷

مطالعه بیشتر