×
ادامه مطلب
۲۴ اسفند ۱۳۹۶

فایل word طرح آماده جابر با موضوع از گندم تا نان

ادامه مطلب
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

فایل WORD نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در منطقه ۱۶ شهر تهران

ادامه مطلب
۲۲ اسفند ۱۳۹۶

فایل word تأثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران

ادامه مطلب
۲۱ اسفند ۱۳۹۶

فایل word بررسی نارسایی های حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی

ادامه مطلب
۱۸ اسفند ۱۳۹۶

پروژه مالی حقوق دستمزد

ادامه مطلب
۲۱ بهمن ۱۳۹۶

پروژه جامع بررسی روش پیش بینی ضریب بهره وری TBM

ادامه مطلب
۱۷ بهمن ۱۳۹۶

پروژه برنامه ریزی مقابله با خطرات طبیعی

ادامه مطلب
۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

ادامه مطلب
۱۵ بهمن ۱۳۹۶

فایل کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت ( QFD ) به منظور توسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

ادامه مطلب
۱۳ بهمن ۱۳۹۶

فایل WORD پروژه نقش زنان روستایی بر اقتصاد روستا

ادامه مطلب
۱۱ بهمن ۱۳۹۶

دانلود رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس

ادامه مطلب
۱۱ بهمن ۱۳۹۶

پروژه حسابداری محیط زیست با فرمت word

0