دانلود مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

دانلود مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
6,000 تومان

توضیحات فایل

دانلود مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل  مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت در قالب ورد آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Afbeeldingsresultaat voor ‫دانلود مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت‬‎

فهرست مطالب دانلود مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

فصل اول:دفاتر محاکم

موضوع:دفاتر دادگاه

موضوع:اقدامات دفتر پس از صدور رای

موضوع:اقسام دعاوی

موضوع:دادخواست و شرایط آن

موضوع:نحوه تشکیل پرونده

فصل دوم:دادگاه حقوقی

موضوع:ابطال سند اجاره

موضوع:الزام به تنظیم سند

موضوع:تنظیم سند-صدور دستور موقت

موضوع:تغییر نام

موضوع:ابطال رای داور

موضوع:خلع ید

موضوع:خلع ید-قلع وقمح مستحدثات -تنظیم سند

موضوع:تنظیم سند

موضوع:تخلیه

موضوع:ابطال شناسنامه

موضوع:خلع ید-قمع وقلع

موضوع:اخذ پایان کار-تفکیک وتنظیم سند

موضوع:مطالبه طلب

موضوع:الزام به تنظیم سند

موضوع:دستور موقت-صدور پروانه بهره برداری-ابطال رای کمیسیون

موضوع: تنظیم سند

موضوع:جلب ثالث مبنی بر الزام به دریافت طلب

موضوع:تایید فسخ قرارداد

موضوع:تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

موضوع:واخواهی

فصل سوم:اجرای احکام مدنی

موضوع:مطالبه خسارت

موضوع:مطالبه وجه پک

موضوع:تنظیم سند رسمی

موضوع:مطالبات

موضوع:مطالبات مهریه

موضوع:مطالبه

موضوع:مطالبه مهریه

موضوع:الزام به تنظیم سند وانتقال سند رسمی

موضوع:تنظیم سند

موضوع:مطالبه مهریه

موضوع:تخلیه واحد مسکونی

موضوع:مطالبه وجه سفته

موضوع:مطالبه نفقه

موضوع:مطالبه مهریه

فصل چهارم:دادگاه کیفری

موضوع:ورود به عنف

موضوع:جعل و کلاهبرداری

موضوع:خیانت در امانت

موضوع:ایراد جرح عمدبا چاقو

موضوع:ترک نفقه

موضوع:ایراد جرح وضرب عمدی

موضوع:مشارکت در جعل معنوی

موضوع:سرقت سیم برق

موضوع:صدور چک بلا محل

موضوع:تخریب عمدی شیشه ووسایل منزل

موضوع:بی احتیاطی در امر رانندگی

موضوع:عدم رعایت نظامات مربوط به محیط کار

موضوع:بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت

موضوع:ترک نفقه

فصل پنجم:اجرای احکام کیفری

موضوع:تغییر کاربری

موضوع:عدم تحویل طفل

موضوع:ایجاد مزاحمت تلفنی وتهدید

موضوع:مزحمت بانوان

موضوع:شرب خمر

موضوع:مشارکت در نهب،تخریب،اتلاف ذسته جمعی

موضوع:ایراد ضرب و جرح عمدی

موضوع:صدور چک بلا محل

موضوع:فحاشی

موضوع:تصادف منجر به صدمه غیر عمدی

موضوع:ترک انفاق وضرب عمدی

موضوع:سرقت

موضوع:ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

موضوع:رابطه نامشروع

فصل ششم:دادگاه خانواده

موضوع:مطالبه مهریه

موضوع:اثبات زوجیت

موضوع:طلاق

موضوع:تقاضای اعسار و تقسیط محکوم

موضوع:مطالبه نفقه معوقه

موضوع:طلاق

فصل هفتم :دادگاه اطفال

نام سلسله مورد آموزش:سرقت

موضوع:مزاحمت تلفنی-قذف

موضوع:ایراد صدمه غیر عمدی

موضوع:کشف و نگه داری مواد مخدر

موضوع:سرقت لوازم منزل و پرنده زینتی

فصل هشتم:دادگاه تجدید نظر

موضوع:قتل عمدی-شرکت در نزاع دسته جمعی

موضوع:قتل عمدی وجرح شوزب زارع مولایی

موضوع:گواهی عدم امکان سازش

موضوع:تمکین

موضوع:اعسار از پرداخت مهریه

موضوع:اعسار وتقسیط مهریه

موضوع:طلاق توافقی

موضوع:الزام به تمکین

موضوع:مطالبه نفقه

موضوع:اعسار از پرداخت مهریه

مطالعه بیشتر