پروژه بررسی سیستم حسابداری مصرفی تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه ی اروپا

پروژه بررسی سیستم حسابداری مصرفی تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه ی اروپا
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,900 تومان

توضیحات فایل:

پروژه بررسی سیستم حسابداری مصرفی تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه  اروپا
دانش پژوهان گرامی و دانش جویان ارجمند در این قسمت پروژه بررسی سیستم حسابداری مصرفی تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه  اروپا آماده دانلود شده و  در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

مقدمه

۱-۱- پیش زمینه ی این تحقیق 

بخش عمده ایی از غذاهای مصرفی در اروپا توسط مزارع کشاورزی بزرگ تولید می شود.  ماهیت این سیستم های تولیدی به این صورت است که اغلب غذا با قیمت نسبتا کم تولید می شود اما مخارج زیادی در  توزیع آن به محیط آلوده (مثل نیترات ، فسفات ، انباشتگی خوراکه آب ، آفت کش)  وجود دارد……………………………

فهرست پروژه بررسی سیستم حسابداری مصرفی تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه  اروپا

عنوان                                                                      صفحه
چکیده ————————————————————— I

فصل ۱ ————————————————————–  I

مقدمه —————————————————————- ۱

پیش زمینه این تحقیق—————————————————- ۱

هدف از این تحقیق—————————————————–   ۵

ساختار تحقیق———————————————————  ۵

فصل ۲ ————————————————————— ۷

خلاصه————————————————————— ۸

۲-۲- مقدمه ——————————————————–۱۰

۳-۲- روش ——————————————————–۱۰

۱-۳-۲ موضوع ————————————————————۱۱

۲-۳-۲- پوشش جغرافیایی تحقیق———————————————-۱۱

۲-۳-۳- روش تحقیق——————————————-۱۲

۴-۲-۳- پرسشنامه ———————————————۱۴

۴-۲- نتایج————————————————————۱۴

۱-۴-۲- پرسشنامه های کامل شده———————————————۱۴

۵-۲- بحث ————————————————————۱۵

فصل ۳ —————————————————————۵

۱-۳- خلاصه ———————————————————-۵

۲-۳- مقدمه ————————————————۵۵

۳-۳- شرح و ارزیابی هر سیستم————————————۵۵

۵- حساب های سبز——————————————–۵۷

روش ————————————————————– ۵۹

نتایج ————————————————————– ۶۰

۱۰- موارد اخلاقی برای مزارع احشام —————————————- ۶۳

پیش زمینه ———————————————————- ۶۳

روش ————————————————————– ۶۴

نتایج ————————————————————– ۶۴

۱۳- مدیریت محیط بر کشاورزی ——————————————- ۶۷

پیش زمینه ———————————————————- ۶۷

روش ————————————————————- ۶۸

نتایج ————————————————————– ۷۰

۱۹- عوامل کشاورزی اقتصادی ——————————————– ۷۲

روش ————————————————————– ۷۴

آفت کش ها ——————————————————– ۷۴

نتایج ————————————————————– ۷۵

۲۸- برچسب محیطی کشاورزی ——————————————- ۷۷

پیش زمینه ———————————————————- ۷۷

روش ————————————————————– ۷۸

نتایج ————————————————————– ۷۹

۵۰- REPRO——————————————————– ۸۰

پیش زمینه ———————————————————- ۸۱

روش ————————————————————– ۸۱

نتایج ————————————————————– ۸۳

سیستم هردبوکس —————————————————– ۸۳

پیش زمینه ———————————————————- ۸۳

روش ————————————————————– ۸۴

نتایج ————————————————————– ۸۵

۲۴-سطح موازنه ی مواد غذایی مزارع ——————————— ۸۷

پیش زمینه ———————————————————- ۸۷

روش ————————————————————– ۸۸

نتایج ———————————————————— ۸۸

۴۰- مقیاس محیطی برایآفت کش ها-…………….۹۰

پیش زمینه ———————————————————- ۹۰

روش ————————————————————– ۹۱

نتایج ————————————————————– ۹۳

۳- مقیاس انرژی —————————————————— ۹۶

پیش زمینه ———————————————————- ۹۶

روش ————————————————————– ۹۷

نتایج ————————————————————– ۹۹

۴-۳- مقایسه ی اوراقی ————————————————– ۱۰۱

۱-۴-۳- هدف و محتوا————————————————– ۱۰۱

نتایج ————————————————————– ۱۱۴

فصل ۴ ————————————————————- ۱۱۵

خلاصه————————————————————- ۱۱۶

مقدمه————————————————————– ۱۱۸
………………

مطالعه بیشتر