پروژه روش های نوین اندازه گیری در فشار قوی

پروژه روش های نوین اندازه گیری در فشار قوی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

  توضیحات فایل:

پروژه روش های نوین اندازه گیری در فشار قوی

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند این فایل حاوی پروژه روش های نوین اندازه گیری در فشار قوی در قالب pdf و در ۱۳۶ صفحه آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

شرح مختصر:

این مقاله روش های اندازه گیری ولتاژ فشار قوی در شبکه های الکتریکی را بررسی می کند. بنا به مشکلاتی که ممکن است در سیستم اندازه گیری رخ دهد برخی از روش ها که امکان دارد از اینگونه مشکلات دوری کند را معرفی کرده ایم. این مقاله به اندازه گیری ولتاژهای اعمال شده به آزمایش تجهیزات فشار قوی یا تحقیقاتی اختصاص داده شده است.

موضوع هـای اصـلی بررسـی شده اندازه گیری ولتاژ های قله بوسیله جفت کره، حسگر های میدان و مولد و اندازه گیـری ولتـاژ ضربه و سیستم مقسم ولتاژ می باشند. انتخاب روشـی بـرای انـدازه گیـری دشـوار اسـت . ایـن مشکلات اساسا به ساختاری که میدان های الکتریکی برای جلوگیری از اضافه ولتاژ و انتشار گرمـا درون مدارها را کنترل می کند مربوط می شود. در نتیجه جدولی که روش هـای بررسـی شـده بـا انواع ولتاژ های مربوطه را ارتباط می دهد را ارائه دادیم

فهرست مطالب پروژه روش های نوین اندازه گیری در فشار قوی

مقدمه
فصل اول اندازه گیری ولتاژ فشار قوی
اندازه گیری ولتاژ فشار قوی
اندازه گیری ولتاژ قله بوسیله جفت کره
ولتمترهای الکترواستاتیکی
آمپرمتر سری با مقاومت های اهمی بالا و مقسم های ولتاژ مقاومتی اهمی بالا
دو قاعده اساسی
فصل دوم : اندازه گیری ولتاژهای قله به وسیله مقسم ها
اندازه گیری ولتاژهای قله
اندازه گیری ولتاژهای قله
سیستم های مقسم ولتاژ و اندازه گیری ولتاژ ضربه
فصل سوم : اندازه گیری ولتاژ فشار قوی بوسیله ترانسدیوسرهای ولتاژ بر پایه موادد الکتروپتی
مقدمه
مزایای ترنسدیوسر واتاژ نوری نسبت به ترانسفورماتور ولتاژ متعادل
ساختار و عملکرد ترانسدیوسرهای ولتاژ نوری
تمرکز میدان الکتریکی روی سلول ها به منظور افزایش دقت اندازه گیری
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
منابع
فهرست جداول
فهرست شکل ها

مطالعه بیشتر