پروژه مدیریتی مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

پروژه مدیریتی مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

شما کاربران گرامی می توانید در این پست ، پروژه مدیریتی مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای را در قالب فایل ورد (WORD) با قابلیت ویرایش در ۱۰۶ صفحه با بهترین کیفیت از سایت فایل فولدر دریافت نمائید.

فهرست مطالب پروژه:

۱- توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن:

-آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم‌های باز و بسته و کارکردهای آنها)

-آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیر رسمی.

-شناسایی سبک‌های مدیریتی، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها

۲- توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن

-شناسایی: مفهوم آموزشی و آموزشهای رسمی و غیر رسمی سازمان نیافته.

-شناسایی ویژگیهای آموزش‌های نفی و حرفه‌ای و شناسایی نقش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در نظام آموزشی کشور

-شناسایی: مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن، جایگاه مدیریت آموزشی در

آموزشگاههای فنی و‌حرفه‌ای و آشنایی با اصول مدیریت آموزشی و کارکردهای آن.

۳- توانایی اجرای مقررات و آیین نامه‌های موسسات کارآموزی

-شناسایی: ویژگیها، قوانین و مقررات تاسیس، فرایند اخذ مجوز و اصول اجرای مقررات و آیین نامه‌های تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای

-آشنایی با مسایل و مسئولیتهای حقوقی مدیریت آموزشگاه.

۴- توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها

-شناسایی: دوره‌های آموزشی قابل اجرا در آموزشگاه، اصول تشخیص و انتخاب کادر آموزشی، آموزشگاه، فرایند برنامه ریزی آموزشی استاندارد مهارت

-شناسایی: اصول تدوین اهداف کلی و جزیی دوره آموزشی، اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی، اصول تامین امکانات آموزشی آموزشگاه و اصول مدیریت بر اجرای دوره‌های آموزشی

۵- توانایی ارزشیابی از دوره‌های آموزشی

– شناسایی: اصول ارزشیابی جامع و فراگیر (ارزشیابی پایانی، نظر سنجی از فراگیر و مدرس) اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی.

۶- توانایی تهیه گزارش‌های مورد نیاز آموزشگاه

– شناسایی: پایه‌های اساسی آیین نگارش، مقررات مکاتبات اداری، اصول استناد به قوانین و مقررات در مکاتبات اداری

-شناسایی اصول تهیه گزارشهای مورد نیاز آموزشگاه

۷- توانایی برقراری روابط انسانی

۸- توانایی نظرات بر امور مالی آموزشگاه

۹- توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار

…………….

مطالعه بیشتر