ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکتهای بیمه

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکتهای بیمه
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
12,900 تومان

شرح مختصر:

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکتهای بیمه

در این بخش تحقیق کارشناسی ارشد دانشکده فنی مهندسی گروه مدیریت تولید صنعتی (تولید) با عنوان ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکتهای بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی (مورد: شرکتهای بیمه شهرستان بروجن) در ۸۵ صفحه در اختیار  شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.

چکیده ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکتهای بیمه

اکنون که در اقتصاد جهانی، مشتریان بقای شرکت را رقم میزنند، شرکتها دیگر نمیتوانند به انتظارات و خواسته های مشتریان بی توجه باشند. آنها باید همه فعالیتها و توانمندیهای خود را متوجه رضایت مشتری کنند. میزان رضایت مشتری، موفقیت یا شکست هر سازمانی را تعیین میکند، بنابراین آگاهی از اینکه مشتریان تا چه حد راضی هستند اهمیت خاصی دارد.

در این پژوهش ابتدا به شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان شرکتهای بیمه پرداخته شده و تعداد آنها ۲۶ عدد تعیین، سپس با استفاده از تکنیک تئوری خاکستری این عوامل پالایش و به ۱۰ عدد تعدیل و پس از آن به کمک روش کانو فازی عوامل باقیمانده دسته بندی و در طبقه های اساسی، عملکردی و انگیزشی قرار گرفتند.

بدین صورت که اتخاذ برنامه های الزم جهت حفظ مشتریان و شناسایی و اصلاح مشکلات موجود در واحدهای خدمت – رسانی مشتریان در طبقه اساسی؛ شناسایی مشتریان وفادار و در نظر گرفتن خدمات ویژه برای آنها، تعهد نسبت به بهبود مستمر، مکانیزه و بروز کردن سیستمهای ارائه دهنده خدمات بیمه، صرف نمودن هزینه های کافی و اثر بخش برای کسب رضایت مشتریان و مناسب بودن نحوه برخورد کارمند در برابر مشتریان در طبقه عملکردی و ساده  سازی فرایندها و کارها، تشویق کارکنان فعال و مؤثر در مشتری مداری و ایجاد نظام ارزیابی و دریافت پیشنهادات به منظور دریافت نظرات مشتریان و شنیدن صدای آنها در طبقه الزامات  انگیزشی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق میتواندراهنمای خوبی برای شرکتهای بیمه باشد تا بدین وسیله به اهداف خود در بازار رقابت بپردازند.

مطالعه بیشتر