خلاصه کتاب روانشناسی عمومی دکتر گنجی با فرمت WORD

خلاصه کتاب روانشناسی عمومی دکتر گنجی با فرمت WORD
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

شرح مختصر:

خلاصه کتاب روانشناسی عمومی دکتر گنجی با فرمت WORD

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل خلاصه کتاب روانشناسی عمومی دکتر گنجی با فرمت WORD می باشد که در حجم ۹۳ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست فصول خلاصه کتاب روانشناسی عمومی دکتر گنجی

فصل اول تعریف، تاریخچه، مکتب ها، رشته ها، روش های تحقیق و زمینه های مورد مطالعه روانشناسی
فصل۲ شرطی شدن و یادگیری
فصل۳ عوامل مؤثر بر رفتار:توارث و محیط
فصل ۴هوش
فصل۵ حافظه و فراموشی
فصل ۶ ناکامی و تعارض
فصل ۷ احساس و ادراک
فصل ۸ انگیزش
فصل۹ هیجان

شرح مختصر:

در اوایل قرن ۱۹،رشد علوم وانقلاب صنعتی،نیازهای اجتماعی زیادی را بوجود میاورد؛ بهداشت عمومی،تحصیل کودکان،روابط انسانی مناسب به منظور افزایش تولید و…دراین دوره انفلاب های سیاسی به وقوع می پیوندد،در خیلی کشورها نظامهای پادشاهی برچیده میشود،انسانها جرات میابند تا خود را از زیر سلطه پادشاهان و فرقه ها رها سازند،به حقوق بنیادی خود،مثل حق سلامت،حق مسکن و حق مواظبت از خود و دیگران برسند.

در ادبیات، ژاک ژاک روسو بی عدالتیهای اجتماع را فاش میسازد، ویکتور هوگو رمانتیسم را به اوج شکوفاییی میرساند مارکس وانگلس کتابهایی منتشر میکنند.خلاصه اینکه در فاصله دو قرن ۱۹و۲۰ ،امیال ارزوها و رفتارهای انسان در تمام جبهه ها و به شیوه های مختلف بیان میشود. در المان وبر درباره احساس بینایی و استانه کار میکند و در نتیجه قانون وبر و مفهوم کمترین تفاوت محسوس به وجود میاید.

فیخنر کارهای وبر رادنبال میکند و سایکو فیزیک را پی میریزد،چیزی که انرا ((نظریه روابط روان وجسم)) مینامند وونت شاگرد فیخر،همانطورکه اشاره کردیم،اولین ازمایشگاه روان شناسی را تاسیس میکند و درنتیجه به پدر روانشناسی جدید شهرت مییابد. در سایه تلاشهای وونت، روانشناسی روش توصیفی را کنار میگذارد تا به صورت علم تجربی دراید.

در امریکا ویلیام جیمز تصمیم میگیرد به المان برود و جزء شاگردان وونت دراید. جیمز نیز مپل وونت،اگاهی یا هوشیاری را تحت بررسی ازمایشگاهی قرار میدهد و درباره هیجانها نظریه ای عنوان میکند که دران تجربه هیجانی به صورت اگاهی یافتن از دگرگونی های فیزیولوژیک تعریف میشود ۵ (فصل هیجان). جیمز روانشناسی را تقریبا به همه جای امریکا میبرد، هدف انرا مشخص میکند و موضوعهای تحقیقی زیادی اراءه میدهد؛ هوش، هیجان،نگرش، زمان واکنش و…

مطالعه بیشتر