تحقیق و بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی

تحقیق و بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
9,900 تومان

توضیحات فایل:

تحقیق و بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پژوهش کامل روانشناسی با عنوان بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام با فرمت ورد در ۱۴۵ صفحه تهیه شده و آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

چکیده:

هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزار تحقیق ، پرسش نامه اختلالات روانی SCI- 90- R و پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ- 40 بود به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیر سون استفاده گردید . نتایج پژوهش نشان داد:

فهرست مطالب تحقیق و بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی

چکیده ۸

مقدمه ۱۰

بیان مسئله ۱۲

اهمیت و ضرورت مسئله ۱۶

اهداف پژوهش ۱۸

سوالات اصلی پژوهش ۱۸

متغیرهای پژوهش ۱۹

تعاریف عملیاتی متغییرها ۱۹

تعاریف نظری متغییرها ۱۹

اختلال های روانی ۲۲

ماقبل تاریخ و ارواح شیطانی ۲۲

یونان باستان و توجیهات پزشکی ۲۳

قرون وسطی و دیوشناسی ۲۳

عصر خردگرایی و درمان مبتنی بر اصول اخلاقی ۲۵

عصر جدید و بیماری روانی ۲۸

۱-۲ملاک های تعریف نابهنجاری ۳۰

چشم اندازهای تاریخی رفتار غیرعادی ۳۰

دیدگاه های روانشناختی در مقابل دیدگاه های عضوی ۳۲

ملاک های قانونی ۳۳

ملاک های آماری ۳۴

ملاک های انحراف از هنجار ۳۵

ملاک های بهداشت روانی ۳۶

ملاک های اجتماعی و روان شناختی ۳۷

چهار مباحثه ۳۸

ملاک های بیماری روانی ۳۹

۱-۳رویکردها/ الگوها ۴۲

الگوی پزشکی (یا زیست – شیمیایی) ۴۳

الگوی روان پویشی ۴۴

الگوی رفتاری ۴۵

لگوی شناختی ۴۷

الگوی ساختارگرای اجتماعی ۴۸

الگوی انسان گرا/ وجودگرا ۴۹

رویکرد تکاملی ۵۰

الگوی نظام های خانوادگی ۵۰

الگوی اجتماعی- فرهنگی ۵۱

الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان) ۵۲

رویکرد التقاطی ۵۲

دیدگاه زیست شناختی ۵۳

دیدگاه روان پویشی ۵۴

دیدگاه یادگیری ۵۵

دیدگاه شناختی ۵۶

دیدگاه انسان گرایی- هستی گرایی ۵۸

دیدگاه اجتماعی ۵۸

ارزش رویکرد تعاملی ۵۹

دیدگاه روان پویشی ۵۹

……

مطالعه بیشتر