دانلود مجموعه تست روانشناسی انگیزش و هیجان کنکور ارشد و دکتری

دانلود مجموعه تست روانشناسی انگیزش و هیجان کنکور ارشد و دکتری
نوع فایل
pdf
حجم فایل
4mb
نویسنده
دسته بندی
12,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود مجموعه تست روانشناسی انگیزش و هیجان کنکور ارشد و دکتری

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین مجموعه تست روانشناسی انگیزش و هیجان دکتر پیری با پاسخ تشریحی ویژه کنکور ارشد و دکتری ، استخدامی می باشد که با فرمت پی دی اف در ۹۰ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

مجموعه تست روانشناسی انگیزش و هیجان یکی از بهترین منابع کارشناسی ارشد و دکتری رشته روانشناسی است و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری می توانند از این فایل استفاده نمایند.

تست های فصل اول:

۱- کدام یک از گزینه های زیر زیر مجموعه انگیزه های درونی میباشد؟
الف( شناخت   ج( مشوق
ب( پیامد         د( شبه نیازها
پاسخ صحیح: گزینه د

۲- یعنی غریزه .انگیزههای درونی عبارت اند از:
۱_نیازها)مانند خودمختاری یا پیشرفت
۲_شناختها)مانند برنامهها، اهداف، راهبردها و خودپنداره
۳_هیجانها)که دارای ۴ عنصر احساس ذهنی، برانگیختگی، هدف و ابراز هستند.

۳- عناصر اصلی هیجانها عبارتند از:
الف( احساس ذهنی، برانگیختگی فیزیولوژیکی، مشوق ها و پیامدها
ب( احساس ذهنی، برانگیختگی فیزیولوژیکی، هدف و ابزار
ج( شناخت ذهنی، برانگیختگی فیزیولوژیکی، رفتار بیرونی
د( احساس، عنصر ذهنی هیجان، برانگیختگی فیزیولوژیکی، نمود رفتاری
پاسخ: گزینه ب صحیح است. هیجانها)که دارای ۴ عنصر احساس ذهنی، برانگیختگی، هدف و ابراز هستند(.

۴- عوامل تعیین کننده انگیزههای بیرونی شامل:
الف( اهداف و ابراز
ج( هیجان
ب( نیازهای اجتماعی یا نیازهای روانشناختی اکتسابی
د( مشوق و پیامد
پاسخ: گزینه د صحیح میباشد. انگیزههای بیرونی توسط مشوقها)محیط ترغیبکننده رفتارهای خاص( و پیامدها)تقویتکنندهها و تنبیهکنندهها( تعیین میشوند.

۵- کدام یک جزء مولفه های رفتاری انگیزش نمی باشد؟
الف( اراده          ب( عاملیت
ج(تلاش             د( استقامت
پاسخ: گزینه ب صحیح میباشد. رفتار به طور کلی وجود، شدت و کیفیت انگیزش را مشخص میکند و دارای ۷ خرده مؤلفه ) تلاش، استقامت،
نهفتگی،انتخاب،احتمال پاسخ، جلوههای صورت،حالتهای بدن( است.

۶- ………… این مفهوم از انگیزش به میزان عمق و علاقه به انجام یک تکلیف اشاره دارد؟
الف( خود تنظیمی             ب( مشغولیت
ج( استقامت                    د( عاملیت

مطالعه بیشتر