پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اختلال های یادگیری هالاهان کافمن

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اختلال های یادگیری هالاهان کافمن
نوع فایل
ppt
حجم فایل
2mb
نویسنده
دسته بندی
40,000 تومان 20,000 تومان

کاربران گرامی محتوای این پست پاورپوینت فصل یازدهم (دانش آموزان دارای مشکلات زبان گفتاری ) کتاب اختلال های یادگیری هالاهان کافمن ترجمه علیزاده می باشد که با فرمت ppt در ۵۷ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از وب سایت ما خریداری و دانلود نمایید.

فهرست مطالب پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اختلال های یادگیری هالاهان کافمن:

زبان چیست؟

آیا مشکلات زبان در ناتوانیهای یادگیری شایع هستند؟

عناصر زبان گفتاری و ویژگیهای دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری در زبان گفتاری چه هستند؟

زبان دریافتی

زبان بیانی مشکلات دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری در زبان دریافتی و بیانی

واج شناسی

واج شناسی چیست؟

واج شناسی چگونه رشد میکند؟

مشکلاتی که در واج شناسی وجود دارد

نحو چیست؟

نحو چگونه رشد میکند؟

مشکلاتی که در نحو وجود دارد

تکواژشناسی

تکواژشناسی چیست؟

تکواژشناسی چگونه رشد میکند؟

مشکلاتی که در تکواز شناختی وجود دارد

معناشناسی

معناشناسی چیست؟

معناشناسی چگونه رشد میکند؟

مشکلاتی که در معناشناسی وجود

کاربردشناسی

کاربردشناسی چیست؟

کاربردشناسی چگونه رشد میکند؟

مشکلاتی که در کاربردشناسی وجود دارد

آگاهی فرازبانی

آگاهی فرازبانی چیست؟

آگاهی فرازبانی چگونه رشد مییابد؟

مشکلاتی که در مهارتهای فرازبانی وجود دارد

تواناییهای زبان گفتاری چگونه ارزیابی میشوند؟

ارزیابی های استاندارد

ارزیاییهای استاندارد جامع

ارزیابی های استاندارد ویژه

روشهای غیر رسمی ارزیابی زبان

روش های نظارت بر پیشرفت

چگونه میتوان به مشکلات زبان گفتاری توجه کرد؟

اصول کلی و انطباقها

تحلیل مشخصه معنایی

یادبارهای کلید واژه

آموزش در بافت و گفتگو

آگاهی واجی

تکرار عبارت

خلاصه

تأمل روی موردها

تمرکز بر زبان گفتاری

کلینتون براون معلم آموزش ویژه جمال زبان گفتاری که توانایی منحصر به فرد انسان محسوب میشود اولین راه برقراری ارتباط برای انسان است. ما به صحبتهای دیگران گوش میکنیم آنچه میخواهیم به دیگران میگوییم درباره آنچه به دیگران میخواهیم بگوییم مینویسیم و آنچه دیگران میخواهند بگویند را می خوانیم بدون مهارتهای زبانی نمی توانیم از مطالب سرگرم کنندهی رو در رو لذت ببریم به نمایش نامه ها گوش کنیم پاسخی را توضیح بدهیم یا اشعار یک آواز را بفهمیم بیشتر آنچه در مدارس اتفاق می افتد یا به وسیله زبان گفتاری منتقل میشود یا اگر به صورت مطالب خواندنی و نوشتنی باشد، نیاز به درک زبان گفتاری دارد.

ارتباط فرآیندی است که افراد شرکت کننده در آن برای تبادل اطلاعات و نظرها، احتیاجها و تمایل ها از آن استفاده میکنند. ارتباط به زبان نیاز دارد زبان مجموعه ای از قوانین اجتماعی مشترک با سیستمی مرسوم برای ارایه مفاهیم از طریق استفاده از نمادهای اختیاری و ترکیب قانونمند این نمادها است (اونز ۲ ، ۲۰۰۱) ارتباط میتواند شامل گوش دادن صحبت کردن خواندن یا نوشتن و یا ترکیبی از آنها باشد. بیشتر یادگیریهای تحصیلی مبتنی بر زبان هستند. از نظر گارتون و پرات (۱۹۹۸)، مفهوم سواد به عنوان تسلط بر زبان گفتاری و خواندن و نوشتن تعریف می.شود در این فصل، ما زبان گفتاری را به عنوان ابزار برقراری ارتباط و رابطه آن با خواندن و نوشتن مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مطالعه بیشتر