×
ادامه مطلب
۲۷ مهر ۱۳۹۶

مقاله مجتمع مسکونی طرح نهایی برای اخذ درجه کارشناسی

ادامه مطلب
۳۱ شهریور ۱۳۹۶

پاورپوینت آموزش استخراج مقاله پژوهشی از پایان‌نامه

ادامه مطلب
۱۲ شهریور ۱۳۹۶

پروژه ارشد رشته شیمی با عنوان اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی

ادامه مطلب
۱۰ شهریور ۱۳۹۶

پروژه ارشد مدیریت بازرگانی با موضوع ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان

ادامه مطلب
۷ شهریور ۱۳۹۶

تحقیق برتر صنایع با عنوان ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن

ادامه مطلب
۷ شهریور ۱۳۹۶

تحقیق مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری

ادامه مطلب
۷ شهریور ۱۳۹۶

پاورپوینت گسترش عملکرد کیفیت

ادامه مطلب
۴ شهریور ۱۳۹۶

پروژه ارشد تربیت بدنی با عنوان تعیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند های ورزشی داخلی از دیدگاه ورزشکاران

ادامه مطلب
۴ شهریور ۱۳۹۶

برترین تحقیق رشته تربیت بدنی جهت اخذ کارشناسی ارشد با عنوان نقش پارکهای تفریحی ورزشی بر زندگی شهروندان

ادامه مطلب
۳ شهریور ۱۳۹۶

برترین پروژه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی

ادامه مطلب
۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کتاب سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

ادامه مطلب
۳۱ مرداد ۱۳۹۶

دانلود کتاب ورزش برای بیماران هموفیلی

0